BELGIAN RETAIL INDEX
...

BELGIAN RETAIL INDEXDe derde editie van de Belgian Retail Index ( BRI) rolde zopas van de persen. Hij wordt uitgegeven door Bureau Gérard en bevat heel wat nuttige informatie voor iedereen die betrokken is bij de retail en de distributie. Gespreid over 200 bladzijden biedt de BRI een compleet cartografisch overzicht van een honderdtal commerciële sites, verdeeld over 28 steden en elf winkelcentra. Niet alleen wordt de naam van elke huurder of eigenaar vermeld, maar met een kleurencode wordt tevens verwezen naar zijn bedrijfssector. Het drietalige, in vierkleurendruk uitgevoerde boek biedt ook heel wat cijfermateriaal: aantal bezoekers, retailmix, verzorgingsgebied, analyse van de opbrengst per inwoner, aandeel van de plaatselijke en de internationale kleinhandel. Maar ook een aantal zeer concrete gegevens over de aanwezigheid van parkeerplaatsen en de toegankelijkheid met het openbaar vervoer. Het boekwerk werd gerealiseerd in samenwerking met Adhoc Solutions, dat gespecialiseerd is in systemen voor beslissingsbijstand, waarbij rekening gehouden wordt met de dimensies ruimte en tijd. De Belgian Retail Index besteedt overigens ruim aandacht aan geomarketing: de aanwending van geografische, sociologische en econometrische methodes in marketingkwesties. Het gaat daarbij tegelijkertijd om een methode voor marktonderzoek en een techniek voor tactische of strategische beslissingen. Geomarketing wordt steeds vaker gebruikt als hulpmiddel bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats voor een verkooppunt. ETHIEK OP HET NETZopas werd Belgosurf ( www.belgosurf.be) boven de doopvont gehouden. Het gaat om het samensmelten van drie internetsites: www.besterentevoet.be (kredieten en verzekeringen), www.publimmo.be (het elektronische jaarboek van de vastgoedmarkt) en www.virtualhome.be (de woninggids). De verantwoordelijken willen weliswaar hun commerciële autonomie behouden, maar tegelijk ook een strikte ethiek op het web handhaven. Vandaar dat ze een charter hebben opgesteld - het Belgosurf-charter - waarin ze de gebruikers totale transparantie maar ook de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer garanderen. Ze willen ook hun denkbeelden een zo groot mogelijke verspreiding geven en daarom organiseert Belgosurf een eerste symposium op donderdag 1 februari 2001 rond het thema 'Vastgoed en internet'. Dat symposium gaat door in het auditorium van de Fortis Bank in Brussel. TEKORT AAN KANTOORRUIMTEEr is dringend nood aan nieuwe hoog kwalitatieve kantoorruimte in Antwerpen. Dat stellen de twee belangrijkste makelaars voor Antwerpen, Jones Lang LaSalle ( JLL) en Immobiliën Hugo Ceusters ( IHC) in hun jaarrapport. Net als grote broer Brussel kan Antwerpen-kantoorstad terugblikken op een goed jaar. Maar de schaarste aan goed uitgeruste moderne kantoren zou de pret in 2001 wel eens kunnen bederven. Het aantal nieuwbouwprojecten dat in 2001 op de Antwerpse markt komt is immers op één hand te tellen. In de randgemeente Kontich levert Implant het Satenrozen-complex dit jaar op. Tegen het einde van het jaar zou ook een eerste fase van het Antwerp Ring Center (een Imobe- ontwikkeling van 25.000 m² ter hoogte van Hof Ter Loo) klaar moeten zijn. Op kantoorontwikkelingen rond het nieuwe gerechtsgebouw en in de nieuw te bouwen wijk nabij het Centraal Station is het nog langer wachten. Renovatie van verouderde gebouwen is volgens Rudy Bayens, departementshoofd Antwerpse kantoormarkt bij IHC, de enige manier om op korte termijn iets aan het nijpende tekort te doen. Hoewel de schaarste zich vertaalt in een stijging van de gemiddelde huurprijzen bleef de 'prime rent' (de tophuurprijs) op hetzelfde niveau als in 1999 (5500 frank/jaar/m²). Jacques Maes, directeur van het Antwerpse JLL-kantoor, ziet twee reden voor deze stabilisering: de prime rate was de voorbije jaren al zeer sterk gestegen (onder meer door het prestigieuze Rubens-project) en totnogtoe was er nog net voldoende aanbod om aan de vraag naar kantoorruimte te voldoen. Als de huidige schaarste evenwel zou evolueren naar een effectief tekort, acht hij een nieuwe prijssprong reëel.