Ven staat sinds 1 januari aan het hoofd van het ondernemersplatform VKW. Ze is geen onbekende in het huis. Ze werkte er als hoofd van de denktank Metena vooraleer sociaaleconomisch kabinetschef te worden van premier Yves Leterme.
...

Ven staat sinds 1 januari aan het hoofd van het ondernemersplatform VKW. Ze is geen onbekende in het huis. Ze werkte er als hoofd van de denktank Metena vooraleer sociaaleconomisch kabinetschef te worden van premier Yves Leterme. CAROLINE VEN (VKW). "Wij doen niet aan belangenbehartiging zoals Voka, Unizo en VBO. Zij moeten in de media aanwezig zijn om druk uit te oefenen op de politici, bij wie ze achter de schermen ook lobbyen. VKW legt meer de klemtoon op de ondernemer: waarom en hoe die onderneemt, en wat diens engagement is. "Met onze denktank Metena komen we wel meer voor het voetlicht. Onze maandelijkse beleidnota's met analyses worden gewaardeerd, want ze vinden hun weg naar de pers. Het klopt dat het publiek dit minder percipieert als de stem van het VKW, zoals het dat bijvoorbeeld wel doet met Unizo als die het over de koopjes heeft. "Onze analyses onderscheiden zich van die van de andere werkgeversorganisaties omdat wij meer focussen op mensgerichte thema's. Onlangs maakten we nog een studie over omgaan met ontslag. We organiseren daar captain tables over waar bedrijfsleiders en managers ervaringen kunnen uitwisselen. Die ontslaan echt niet voor hun plezier. VKW is doordrongen van de menselijke kant van het ondernemerschap. Het zit in onze genen. "Wij zitten niet mee aan de tafel van het overleg over het statuut van arbeiders en bedienden, maar we hebben wel ideeën over een correcte ontslagvergoeding." VEN. "Neen. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijk een niche te hebben en je daar goed te voelen. Wij hebben de vrijheid om een stap achteruit te doen en een bredere kijk te hebben. We hebben gewoon een andere rol en kunnen gemakkelijker aan kritische zelfreflectie doen omdat we niet binnen een agenda moeten onderhandelen." VEN. "Ik wil de band versterken tussen onze denktank en onze ledenwerking. Metena heeft in korte tijd een stevige reputatie opgebouwd. Ik wil zijn analyses meer aan bod laten komen tijdens onze captain tables en in onze werkgroepen. Dat brengt interactie en reflectie op gang, die ik ook in omgekeerde richting wil doen ontstaan. Ik ga leden vragen hoe ze bepaalde zaken aanpakken. Bottom-up werken, moet denken en doen dichter bij elkaar brengen. Dat ik hoofd ben van VKW én Metena, die elk een eigen raad van bestuur hebben met verschillende mensen, zal die wisselwerking helpen te bevorderen. "Voorts wil ik, samen met de voorzitter en bestuursleden, de externe zichtbaarheid vergroten van de organisatie als geheel. Door een aanwezigheidsbeleid te voeren en eigen werk niet alleen naar de leden op te sturen, maar er al eens journalisten voor bijeen te roepen. Door te proberen niet-leden te bereiken via workshops en externe evenementen. "De financiële crisis, die nog niet voorbij is, heeft het imago van ondernemingen geen goed gedaan. Ik vind het belangrijk dat we, in die voor de bedrijven negatieve tijdsgeest, ondernemerschap opnieuw beklemtonen als waardevol voor de maatschappij omdat het werk verschaft en de motor is van welvaart en welzijn. VKW gelooft niet alleen in ondernemerschap, maar evenzeer in de maatschappelijke rol van bedrijven, die verplichtingen meebrengt. Dat versterkt onze legitimiteit om naar buiten te treden met de waarden van het ondernemerschap." VEN. "De K heeft historische gronden. We komen voort uit de katholieke zuil en onze werking is gebaseerd op christelijke waarden. Het zijn universele waarden zoals de gelijkwaardigheid van alle mensen, die gelijke kansen moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien en die naast rechten ook plichten hebben: verantwoordelijkheid opnemen en de eigen talenten ontwikkelen. Die waarden vind je terug in corporate social responsability of in duurzame ontwikkeling. "De veruitwendiging van dat alles zit in die 'K'. We veranderden onze naam niet omdat we daar duidelijk in willen zijn en, laat ons wel wezen, omdat VKW een sterke merknaam is. De keuze voor naamsbehoud heeft ook te maken met het feit dat wij geen lobbyist zijn, maar een opiniemaker." VEN. "De regio's zijn heel belangrijk in VKW. In 2004 besliste de organisatie de coördinatie over het geheel te versterken. De regio Limburg stapte toen niet mee in dat verhaal. Vooral omdat zij wel aan belangenbehartiging wou doen. VKW Limburg heeft een ander missionstatement dan VKW en de twee moeten niet hoe dan ook onder hetzelfde dak worden gebracht. Uiteraard ben ik open voor samenwerking op bepaalde punten, die trouwens al plaatsheeft. Samenwerken met de andere werkgeversorganisaties staat eveneens hoog op mijn prioriteitenlijst." VEN. "Metena, dat werd versterkt sinds ik er een eerste keer de leiding van nam, profileerde zich tot nu toe op economische, financiële en zakelijke thema's. Dat blijft zo, maar het studiewerk over ethische kwesties krijgt voortaan dezelfde aandacht. De beslissing was al genomen om te werken rond het thema 'vertrouwen'. Ik ga daar mijn schouders helemaal onder zetten. Alweer omdat ondernemingen in een kwaad daglicht staan en uit die verdomhoek moeten." VEN. "We zullen ons niet mengen in het staatshervormingsdebat, maar ons bijvoorbeeld des te meer richten op de Vlaamse onderwijsbevoegdheid, op de link tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Niet door bij minister Pascal Smet te gaan lobbyen, maar door ondernemers voor de klas te brengen en leerkrachten naar bedrijven te halen. Daar zijn we mee bezig en ook daarmee moeten we breder naar buiten komen." VEN. "We zullen geen memorandum schrijven naar een nieuwe regering. Wel willen we onze stem laten horen in grote maatschappelijke debatten. Neem het pensioendossier. Dat heeft te maken met de vergrijzing, gevolgen voor de sociale zekerheid, maar ook met de opvolging in bedrijven en de schaarste op de arbeidsmarkt. We hebben daar als waardegerichte werkgeversorganisatie echt iets over te zeggen." BOUDEWIJN VANPETEGHEM, FOTOGRAFIE KRISTOF VRANCKEN"Ik wil de band versterken tussen onze denktank en onze ledenwerking"