L ieve Nevelsteen ruilt de tabellen en analyses van de studiedienst van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid voor de directeursstoel. De 35-jarige Kempense ging pas in januari 2000 als stafmedewerkster aan de slag, met mobiliteit en ruimtelijke ordening als specialisatie. Na acht maanden werd ze hoofd van de studiedienst, en nu volgt ze Guy Roefs op, die twintig ...

L ieve Nevelsteen ruilt de tabellen en analyses van de studiedienst van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid voor de directeursstoel. De 35-jarige Kempense ging pas in januari 2000 als stafmedewerkster aan de slag, met mobiliteit en ruimtelijke ordening als specialisatie. Na acht maanden werd ze hoofd van de studiedienst, en nu volgt ze Guy Roefs op, die twintig jaar directeur was. Daarmee wordt ze meteen de eerste vrouw aan het hoofd van een kamer in ons land. "Nee, ik heb geen moeite met die rol van witte raaf," zegt Nevelsteen. "Maar ik vind dat wát je doet belangrijker is dan wie het doet. Dus word ik liever afgerekend op mijn werk."En werk is er genoeg, al benadrukt ze meteen dat het haar streefdoel is om een juiste balans te maken tussen werk en privé. "Ik wil aan de bedrijfswereld, die toch nog altijd een mannenbastion is, bewijzen dat een vrouw ook een topfunctie aankan. Maar naast je werk moet je ook nog een leven kunnen hebben."Nevelsteen is licentiate TEW ( KU Leuven) en wil haar beleid rond dienstverlening, belangenbehartiging en netwerkvorming concentreren. "Het is mijn ambitie om het ledenaantal van de kamer op vijf jaar op te trekken van 1200 naar 2000. Daarnaast wil ik de goede banden met de verschillende actoren in de regio nog beter aanhalen." Ten slotte wil ze, samen met de andere kamers, verder mee vorm geven aan de alliantie met het Vlaams Economisch Verbond. "Die alliantie moet het meest nabije en invloedrijkste professioneel en representatief netwerk van ondernemers in Vlaanderen worden," klinkt het. Dat daarvoor haar bezoeken aan het Cultureel Centrum van Geel op een lager pitje zullen moeten worden gezet, neemt ze erbij. Nevelsteen: "Intussen stil ik mijn leeshonger wel: tijdens mijn vakanties verslind ik boeken zoals recentelijk nog de ontstaansgeschiedenis van Vlaanderen van Marc Reynebeau." En ook de twee kinderen (3 en 4 jaar) eisen de nodige aandacht op. Lieven Desmet [{ssquf}]Lieve Nevelsteen (35). Is: Directeur Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid.Vrije tijd: Cultuurbezoeken en lezen. "Ik wil afgerekend worden op wat ik doe, niet op wie ik ben."