Het parkeerbedrijf Interparking maakt geen leuke tijden door. Er was corona, met de verminderde mobiliteit en het veel lagere gebruik van parkings van dien. Bovendien bannen steeds meer steden de wagen uit het stadscentrum. Interparking, dat in heel Europa actief is met 400.000 parkeerplaatsen en een omzet van 484 miljoen euro draait, staat sterk, maar CEO Roland Cracco kijkt met een dubbel gevoel terug.
...

Het parkeerbedrijf Interparking maakt geen leuke tijden door. Er was corona, met de verminderde mobiliteit en het veel lagere gebruik van parkings van dien. Bovendien bannen steeds meer steden de wagen uit het stadscentrum. Interparking, dat in heel Europa actief is met 400.000 parkeerplaatsen en een omzet van 484 miljoen euro draait, staat sterk, maar CEO Roland Cracco kijkt met een dubbel gevoel terug. Kan Interparking na ruim een jaar crisis het hoofd boven water houden?ROLAND CRACCO. "De situatie is zich eindelijk aan het rechttrekken. Door corona is onze omzet in 2020 met 30 procent gedaald, maar tegelijk hebben we 160 miljoen euro geïnvesteerd in onze parkings. Het voorbije jaar was dus heel uiteenlopend. Wel zijn onze parkings opengebleven, op een paar uitzonderingen na." En in 2021? CRACCO. "De sterke herneming is duidelijk. Frankrijk zit aan 92 procent van de omzet vóór corona, Spanje aan 95 procent, en Italië aan 120 procent. Hetzelfde geldt voor de Belgische kust. In Antwerpen is ons zakencijfer even hoog als voor de crisis, in Gent ligt het iets lager. Brussel en de luchthaven van Zaventem zijn zorgenkinderen. Daar halen we de helft van de omzet. "Het is een complex probleem. De welvaart in Brussel komt in grote mate van de 400.000 pendelaars die er elke dag komen werken, deels met de wagen. Maar het beleid is erop gericht die poorten te sluiten. Dat schrikt mensen af, net als de communicatie over de beperking van het aantal rijstroken, de kilometerheffing en de uitrol van 40 kilometer fietspaden: negatieve signalen op een moment dat de economische activiteit nog niet volledig is hersteld. We merken dat automobilisten nu kiezen voor kleinere steden rond Brussel zoals Aalst of Waver." Zal het feit dat Brussel minder aantrekkelijk is voor de auto op termijn wegen op uw winstgevendheid? CRACCO. "Het doet ons in elk geval de vraag stellen of investeren in Brussel nog veel zin heeft. De situatie is problematisch. Een stad is een ontmoetingsplaats. Blijkbaar wordt dat vergeten." Veel steden maken hun centra autoluw, zoals Parijs, Amsterdam en Londen. CRACCO. "Als je een wereldwijde aantrekkingskracht hebt zoals Parijs, is dat geen probleem. Maar Brussel heeft een andere sociologische dynamiek. Hier is het centrum arm en de rand rijk. In Parijs en Londen is dat anders. Daar wil de hele wereld naar het centrum komen. Als je centrum een zekere vorm van rijkdom bezit, kun je die belasten. In plaats van het de mensen moeilijker te maken om naar Brussel te komen zou je de toegang moeten vergemakkelijken. Ook met de auto. Dat is mogelijk. Wenen toont dat aan. Die stad heeft mooie voetgangerszones, een dicht netwerk van openbaar vervoer en fietspaden, maar ook parkings voor wagens."Er worden in Brussel ook goede maatregelen genomen voor de mobiliteit zoals het verminderen met 60.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg. Maar ook hier moet je je afvragen wat wel of niet nadelig is voor de economische activiteit."