Dialoog met de stakeholders. Dat is het adagio van Roland Moreau, sinds maart 2003 directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst (FOD) Milieu. Het afgelopen jaar heeft de voormalige topman van Greenpeace België, tevens ex-manager van het afvalbedrijf Watco (nu Sita), goed kunnen gebruikmaken van zijn relaties met het bedrijfsleven en de milieubeweging. Roland Moreau: "Als je aan de verschillende kanten van de barrière hebt gestaan, ken...

Dialoog met de stakeholders. Dat is het adagio van Roland Moreau, sinds maart 2003 directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst (FOD) Milieu. Het afgelopen jaar heeft de voormalige topman van Greenpeace België, tevens ex-manager van het afvalbedrijf Watco (nu Sita), goed kunnen gebruikmaken van zijn relaties met het bedrijfsleven en de milieubeweging. Roland Moreau: "Als je aan de verschillende kanten van de barrière hebt gestaan, ken je beter de gevoeligheden van iedere partij, waardoor je ongelooflijk veel tijd wint. In die zin voel ik mij een echte scheidsrechter." Voor Roland Moreau primeert de duurzame ontwikkeling. "Economisch groeien zonder het milieu te belasten, is mogelijk als er goed overleg plaatsvindt tussen publieke en privé-partners," stelt hij. "Samen kunnen we de beste oplossing uitwerken. Maar deze aanpak vereist een mentaliteitsverandering, die nu haar vruchten begint af te werpen. Ook is synergie met de gewesten belangrijk, aangezien zij ook de belangrijkste milieubevoegdheden hebben. Daarom roep ik hen als voorzitter van het coördinatiecomité geregeld samen aan tafel om de Belgische standpunten in de Europese Unie voor te bereiden." Met een ploeg van tachtig, naar eigen zeggen zeer gemotiveerde ambtenaren volgt Roland Moreau vier milieuthema's op de voet: klimaatverandering, biodiversiteit (Noordzee), productbeleid en risicobeheersing van chemische stoffen ( Reach). Vandaag gaat de meeste aandacht naar het Kyoto-protocol. Roland Moreau: "Wat de implementatie van deze afspraken en richtlijnen betreft, heeft ons land wat achterstand opgelopen. Maar daar zijn we nu dringend werk van aan het maken." Wat genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's) betreft, blijft de voorzitter van de Belgische Adviesraad voor Biodiversiteit sceptisch. Moreau: "In het dossier van Bayer hebben wij duidelijk gesteld dat transgeen koolzaad niet ongezond was voor consumptie, maar wel meer schade aan fauna en flora veroorzaakt dan zijn natuurlijke tegenhangers." Ook verkondigt de directeur-generaal van de FOD Milieu een genuanceerd standpunt over kernenergie: "Ik was en blijf tegen kernenergie wegens de risico's, het nucleaire afval en de verspreiding van atoomwapens. Ik maak mij zorgen over de projecten van China en hoop dat Greenpeace daar campagne zal voeren. Ik steun dus de kernuitstapwet. Maar ik blijf herhalen dat het slechts een eerste stap is die met sterke begeleidende maatregelen moet samengaan om de energieverspilling te verminderen en alternatieve energiebronnen te promoten". E.P."Economisch groeien zonder het milieu te belasten, is mogelijk als er goed overleg plaatsvindt tussen de publieke en privé-partners."