"De recessie is voorbij en ik verwacht een sterke wereldgroei van meer dan 4 procent tijdens dit derde kwartaal. Maar dat betekent niet dat we vertrokken zijn voor een duurzaam herstel. Ik verwacht nog een dubbele inzinking", zegt Norbert Walter, de hoofdeconoom van Deutsche Bank die te gast was in Brussel.
...

"De recessie is voorbij en ik verwacht een sterke wereldgroei van meer dan 4 procent tijdens dit derde kwartaal. Maar dat betekent niet dat we vertrokken zijn voor een duurzaam herstel. Ik verwacht nog een dubbele inzinking", zegt Norbert Walter, de hoofdeconoom van Deutsche Bank die te gast was in Brussel. "Het herstel is een combinatie van een heraanleg van voorraden en van de steun van een expansief budgettair en monetair beleid. Dergelijk herstel kunnen we niet doortrekken. Ik verwacht de komende maanden een eerste terugval, aangestoken door vooral Europese bedrijven die nog geen werk hebben gemaakt van een herstructurering, maar daar nu mee beginnen. Hogere werkloosheid en lagere loonstijgingen wegen op de vraag." "Een tweede terugval verwacht ik in de zomer van 2010, als de centrale banken hun expansief monetair beleid terugschroeven. Ik denk dat de Amerikaanse centrale bank rond Pasen een eerste keer de rente optrekt. De Europese Centrale Bank zal hetzelfde doen, tenzij de dollar verder daalt ten opzichte van de euro." Walter, die eind dit jaar met pensioen gaat, noemt ook het herstel van de banksector geen done deal. "We hebben de kredietcrisis verteerd door de juiste maatregelen te nemen, maar de banken zitten nog op een groeiende stapel slechte bedrijfskredieten in sectoren als de auto- of machinebouw." De hoofdeconoom van Deutsche Bank gelooft niet dat de bankiers in hun oude zonden hervallen. "Bankiers zijn niet dom. Ze beseffen dat de politici hun instellingen geen tweede keer redden als ze hun gedrag niet aanpassen. Voor een nieuwe reddingsoperatie is er noch het geld, noch de politieke wil. Een opsplitsing van de grote banken in kleinere entiteiten die small enough to fail zijn, dat is niet haalbaar. Een strengere regulering, waarbij de banken bijvoorbeeld verplicht worden om meer kapitaal aan te houden, is daarom onvermijdelijk. Maar doe dat niet nu, of de kredietstroom droogt op." Walter gaf ook zijn visie in het Opel-dossier. "Ik betreur de protectionistische Duitse houding. Doorgaans zijn we een open land, maar soms zijn we enggeestig. We begrijpen niet wat we ons zelf aandoen, want dit zal op lange termijn wegen op de Duitse concurrentiepositie. Magna is ook niet het geschikte bedrijf om een multinationale onderneming als Opel te leiden. Ik had liever Fiat gezien. Maar de Duitse vakbonden vreesden voor de Duitse tewerkstelling als Fiat, of een ander buitenlands bedrijf, de zaak had overgenomen zonder waarborgen voor de Duitse tewerkstelling." D.K.