Een jaar geleden kondigde de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Cores Development een managementwissel aan. Oprichters en co-CEO's Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert gaven het roer door aan COO Hans Van Gestel. De econoom van opleiding begon zijn loopbaan als software-ingenieur bij Dolmen. Hij werkte nadien ook voor Pfizer, Alken-Maes en PwC. In 2008 kwam hij bij Cores Development terecht. Hij begon er als financemanager, groeide door tot CFO en COO en werd in 2010 mede-aandeelhouder.
...

Een jaar geleden kondigde de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Cores Development een managementwissel aan. Oprichters en co-CEO's Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert gaven het roer door aan COO Hans Van Gestel. De econoom van opleiding begon zijn loopbaan als software-ingenieur bij Dolmen. Hij werkte nadien ook voor Pfizer, Alken-Maes en PwC. In 2008 kwam hij bij Cores Development terecht. Hij begon er als financemanager, groeide door tot CFO en COO en werd in 2010 mede-aandeelhouder. Leyssens en Van Bogaert richtten Cores Investment op, een businessunit die zich toelegt op investeringsprojecten voor institutionele beleggers. Is er wisselwerking tussen Cores Development en Cores Investment? HANS VAN GESTEL. "Cores Development werkt in een business-to-consumermarkt. We ontwikkelen en verkopen residentieel vastgoed aan een eindgebruiker of aan een particuliere investeerder. Peter en Jurgen voelden al enige tijd grote interesse bij professionele investeerders voor onze producten. Vandaar de oprichting van Cores Investment. Want we menen dat een business-to-businessklant een andere aanpak vergt. Beide businessunits werken naast elkaar. Ze hebben elk hun eigenheid en een eigen team. Maar we zijn beide vastgoedontwikkelaars en delen dezelfde normen en waarden. Het is dus ook logisch dat we voor sommige projecten samenwerken." Kijken de twee oprichters nog mee over uw schouder? VAN GESTEL. "Tot mijn verrassing hebben ze het goed kunnen loslaten. ( lacht) Vanzelfsprekend is dat niet, want ze hebben het bedrijf meer dan twaalf jaar geleid. Maar ik ben ook al elf jaar aan boord. Mijn verantwoordelijkheden zijn stelselmatig gegroeid. Dat heeft het wellicht iets gemakkelijker gemaakt." Welk project eist het meeste aandacht en tijd? VAN GESTEL. "Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik probeer me zo weinig mogelijk te mengen in de lopende projecten. We hebben in de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het samenstellen van evenwichtige teams. En dat werpt zijn vruchten af. Ik durf te zeggen dat we nu een goed geoliede machine zijn waardoor ik zelden tussenbeide moet komen. Dat is ook een kwestie van de mensen vrijheid en vertrouwen te geven. "Of een project toch nog op mijn bureau belandt, hangt vooral af van de fase waarin het zit. Vergunningsperikelen, een discussie met een aannemer, het finaliseren van het contract met de architect,... Dat zijn punten die soms wat extra aandacht vergen. En grotere projecten volg ik ook van iets dichter op omdat het risico navenant is. Maar ik probeer dan vooral vanaf de zijlijn te supporteren. Dat geeft me ook de ruimte om het grotere plaatje in het oog te houden: waar gaan we naar toe, hoe willen we ons onderscheiden, in welke projecten gaan we onze energie steken?" In 2014 trad de industriële groep Ravago toe tot het kapitaal van Cores. Wat is het belang van die participatie? VAN GESTEL. "Ravago is in de eerste plaats een financiële partner. Het heeft een minderheidsparticipatie van 10 procent en is voor een stuk ook financier. Dat geeft ons meer slagkracht en een financiële buffer. In een kapitaalintensieve business zoals vastgoedontwikkeling is dat een troef. Temeer omdat Cores Development een groeibedrijf is. We hebben onze winst bijna altijd volledig geherinvesteerd in het bedrijf. Met de intrede van Ravago hebben we een versnelling hoger kunnen schakelen."