Eindelijk iets waar ik niet alleen drukinkt voor mag mobiliseren. Ik ben een ingeburgerde Kempenaar in Antwerpen en stop een ja - voor de duidelijkheid, een ja - voor de Oosterweelverbinding in de urne op 18 oktober. Met genoegen laak ik zo de kontdraaierij van burgemeester Patrick Janssens, sp.a.
...

Eindelijk iets waar ik niet alleen drukinkt voor mag mobiliseren. Ik ben een ingeburgerde Kempenaar in Antwerpen en stop een ja - voor de duidelijkheid, een ja - voor de Oosterweelverbinding in de urne op 18 oktober. Met genoegen laak ik zo de kontdraaierij van burgemeester Patrick Janssens, sp.a. Met verbazing volgt deze importsinjoor de verstikking van de metropool en Noord-Vlaanderen. Zonder onverwijlde werven wordt de chaos naar, rond en in Antwerpen dodelijk. De Oosterweelverbinding is voldoende ontleed door knappe experts en beoordeeld door ietsje minder knappe Antwerpse en Vlaamse politici, om daarmee het probleem op te lossen. De gemeenteraadszitting over de kwestie was gechat onder tieners. Is de Oosterweelverbinding hét bouwkundige ideaal? Neen, maar zij heeft minstens even veel troeven en even weinig nadelen (ook voor het milieu) als de alternatieven. Tot ver voorbij 2020 wachten om uit de smog, de stank, de files, de afkalving van de haven en industrieel-Antwerpen te raken, is misdadig. Ik woon graag in het grote Scheldedorp, kocht voor een bedragje in 1980 een huis op Zurenborg en geniet van het culturele, culinaire, maatschappelijke, economische aanbod van dit village vivant; meer mag je de metropool niet noemen. De grootste smet op Antwerpen zijn de tienduizenden chauvinisten: Waai zain straffe gasten en waai zain boas. Beeld je in, een drama voor een kwart van Vlaanderen - bekijk de files van nu, zij beginnen aan de grens van Limburg en Nederland en zullen crescendo toenemen in de volgende decennia - versmalt chanterend tot een Antwaarpse zoak. Emeritusprofessor van de Universiteit Antwerpen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en stichter van de internationale transporthogeschool Ittma, Willy Winkelmans - deskundiger verkeerseconoom kan men moeilijk zijn - publiceerde een cri decoeur op deze bladzijde. De onkunde en de lafheid van de lokale en de landelijke politici is de rode draad. Eén, waar haalt men het om de nieuwe verbinding een Antwaarps probleem te noemen. Twee, wat moet is een Grote Ring die verder van Antwerpen ligt. Drie, geen 10 procent van de vrachtwagens rond Antwerpen is lokaal, 90 procent is inbreng voor andermans economie. Uiteraard vergeet de socialist Patrick Janssens dat er van de Grote Ring onder meer niks kwam om een socialistische krokodil in het Waasland, seigneur Willockx, electoraal uit de wind te zetten. Ten gronde heeft Willy Winkelmans gelijk. Echter de Grote Ring uitvoeren, verknoeit Noord-Vlaanderen voorbij 2050 met 24 uur op 24 uur verstroopt verkeer in de 'stad van A', de provincie Antwerpen, een zone in Limburg en het Waasland. Een volksraadpleging over een zware materie is godgeklaagd. Wij kiezen politici om problemen tijdig te zien, te bediscussiëren en op te lossen. Dromers van een internetdemocratie, drijvend op onverteerde of halfverteerde impulsen van mensen die in 90 procent van de gevallen geen tijd en geen werk maken van de studie van gelijk wat, zijn blij. Ten gronde is een dergelijke bevraging echter nep, driemaal nep. Het is de postmoderne bespotting van deskundigheid. De groene en linkse dames en heren van deze valse democratie putten bij Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de fantast die in zijn eigen leven een varken was, en neerschreef dat de mens van nature ongerept is - de edele wilde, u kent hem van de escapistische tv-reeksen met babes en dito in de brousse of aan de polen - en het enkel de samenleving is die hem corrumpeert. Zwaarder is zijn totalitarisme; de onderdaan is slaaf van de collectieve volonté générale. Op die praat draait al twee eeuwen de strijd van anarchisten en tutti quanti tegen een minimum aan ernst, degelijk- heid, gezond verstand, bekwaamheid. Ziekelijkheden als 't fascisme en het communisme vonden er een stut. Mag men in 2009 respect eisen voor studiebureaus, ingenieurs, financiers en het handvol politici - Marc Van Peel en Annick De Ridder op kop - die de zaken kennen of glijden wij af naar een megafoondemocratie met in de Bourla de weekste benefietende artiesten. De actiegroepen tegen Lange Wapper zijn kaviaarlinks. Het is geen toeval dat Zurenborg, een geliefde biotoop van burgermensen met het hart links en de portemonnee rechts, excelleert met de affiche: 'Stop de brug onder de grond'. Als de Lange Wapper het niet haalt en de nieuwe dada van burgemeester Janssens een kans krijgt, het zogenaamde alternatief van Arup/Sum - een kilometerslange gaspijp voor miljoenen gebruikers - wens ik dat in de verloren jaren de geblokkeerde trucks zich hemelhoog opstapelen rond zijn appartement. De ijskoude en de dikkenekkerij van het linkse sinjorenestablishment heeft met Patrick zijn perfecte symbool. Hij is een rood-roze Pimmetje Fortuyn, een populist. Als de Vlaamse regering na 18 oktober het voorspelbare Antwerpse neen voor meer dan een akkefietje aanziet, bewijst ze uit slapjanussen te bestaan. DE AUTEUR IS VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD VAN TRENDS.Frans CrolsEen volksraadpleging is de bespotting van de deskundigheid.