De 53-jarige Eigner steekt niet onder stoelen of banken dat hij erop gebrand is de in ongenade gevallen Luxemburger Roland Junck officieel op te volgen als CEO. Die sollicitatie zou het veelgeplaagde Nyrstar moeten beschouwen als een hele opsteker. Eigner heeft Nyrstar van in de wieg begeleid en weet als geen ander hoe het bedrijf ervoor staat. De nuchtere bedrijfseconoom werkte vijftien jaar voor het Amerikaanse Honeywell, tot hij in 2002 aan de slag ging bij de technologiegroep Umicore, als controller voor de divisie autokatalysatoren. Vier jaar later werd hij Umicores controller voor zinkspecialiteiten. Toen Nyrstar in 2007 ontsproot uit de zinkdivisie van Umicore en het Australische Zinifex, werd Eigner er financieel directeur. Nadat Junck eind november de bons had gekregen, nam Eigner diens taken er ad interim bij. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 29 april weet Eigner of hij ook kan aanblijven als CEO. Terwijl een headhunter de externe en interne kandidaten screent, probeert hij Nyrstar naar rustiger vaarwater te loodsen. En of hij nu CEO blijft of niet, een ding is zeker: terugkomen op de keuze van Junck om zwaar in mijnbouw te investeren, zit er niet in. Gedane zaken nemen geen keer, vindt Eigner.
...

De 53-jarige Eigner steekt niet onder stoelen of banken dat hij erop gebrand is de in ongenade gevallen Luxemburger Roland Junck officieel op te volgen als CEO. Die sollicitatie zou het veelgeplaagde Nyrstar moeten beschouwen als een hele opsteker. Eigner heeft Nyrstar van in de wieg begeleid en weet als geen ander hoe het bedrijf ervoor staat. De nuchtere bedrijfseconoom werkte vijftien jaar voor het Amerikaanse Honeywell, tot hij in 2002 aan de slag ging bij de technologiegroep Umicore, als controller voor de divisie autokatalysatoren. Vier jaar later werd hij Umicores controller voor zinkspecialiteiten. Toen Nyrstar in 2007 ontsproot uit de zinkdivisie van Umicore en het Australische Zinifex, werd Eigner er financieel directeur. Nadat Junck eind november de bons had gekregen, nam Eigner diens taken er ad interim bij. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 29 april weet Eigner of hij ook kan aanblijven als CEO. Terwijl een headhunter de externe en interne kandidaten screent, probeert hij Nyrstar naar rustiger vaarwater te loodsen. En of hij nu CEO blijft of niet, een ding is zeker: terugkomen op de keuze van Junck om zwaar in mijnbouw te investeren, zit er niet in. Gedane zaken nemen geen keer, vindt Eigner. HEINZ EIGNER. "Ik ben een interne kandidaat. Dé interne kandidaat? Dat weet ik niet. Misschien zijn er nog. Maar ik zeg dit open en bloot, want ik denk niet dat er mij veel onheil kan overkomen als ik het toch niet zou worden. Ik ben vroeger al eens door deze oefening gegaan. Toen was ik de nummer twee, en ik overleefde het ook, want ik werk nog steeds voor dit bedrijf. Dus als dat bureau beslist dat een externe kandidaat beter geschikt is, is dat niet het einde van de wereld." EIGNER. "Ja. Maar kijk, de raad van bestuur zal vinden dat de kandidaten bepaalde kwalificaties en karakteristieken moeten hebben. Ik ga hen niet helpen te bepalen welke die zijn. Ik heb zoals iedereen sterktes en zwaktes. De raad van bestuur kent die allemaal. Die werkt al zeven jaar met mij samen." EIGNER. "Een project uitvoeren is prettig en opwindend, terwijl dat voor anderen misschien saai is. Uitvoering is iets waar ik van houd." EIGNER. "Ik denk niet na over droomjobs. Ik geniet van de huidige rol, en ik zou die dus ook verder willen vervullen. Maar als ik niet de permanente CEO word, ben ik zeker dat ik met de CEO kan werken aan het uitvoeren van de strategie." EIGNER. "Ik zie geen slecht weer en turbulentie op ons afkomen. We moeten beducht zijn voor de macro-omgeving, maar los daarvan zie ik niet te veel ups en downs. Integendeel. Op basis van de macro-economische data hebben we waarschijnlijk een zeer zonnige toekomst. Dit jaar sluit de Century-mijn in Australië. Die produceert ongeveer 4 procent van alle zinkconcentraat. En dat terwijl de vraag ernaar voortdurend stijgt. Het andere grote voordeel dat we hebben, is de wisselkoers van de dollar tegenover de euro. Hoe sterker de dollar, hoe beter voor ons." EIGNER. "En toch is dat geen last. Talvivaara vertegenwoordigt maar een klein volume aan zinkconcentraat. Operationeel is er niet echt een impact, behalve opwaarts potentieel als de productie er kan hernemen." EIGNER. "Onze aandeelhouders hebben het recht hun mening te verkondigen. Waarom hij dat doet in de media, weet ik niet. Aandeelhoudersvergaderingen zijn het forum daarvoor. Onze strategie omvat nu eenmaal ook het uitbaten van mijnen. Die strategie is heel solide." EIGNER. (ontwijkend) "Het wordt vaak wat verkeerd gepercipieerd als de strategie van Roland Junck of die van Heinz Eigner. Zo'n strategie is nooit het product van een individu maar een groepsinspanning in overleg met aandeelhouders. Als die er allemaal tegen zouden zijn, zouden het management en de raad van bestuur dat noteren en aanpassen." EIGNER. "Het was niet alleen Roland Junck die met dat idee kwam en het uitvoerde. Er waren veel discussies in het management en met de raad van bestuur." EIGNER. "Kijk, personen zijn verschillend, en hij is een optimist. Voor een organisatie was dat heel verhelderend en ondersteunend. Het is beter dan iemand die zich elke dag heel slecht voelt en iedereen demotiveert." EIGNER. "Neen. Vorig jaar haalden we 600 miljoen euro op. Dat betekent dat die mensen die in ons investeerden, de strategie steunden of goedkeurden. Even later iets anders gaan doen, zou ongepast zijn. We zitten in de zeer fortuinlijke situatie om volledig gefinancierde businessplannen te hebben. Er zijn niet veel bedrijven die dat kunnen zeggen. Maar we zijn ons er ook zeer goed van bewust dat de bedragen die we spenderen zeer aanzienlijk zijn. Daarom gaan we er zorgzaam mee om." EIGNER. "Ik zie geen missing links." EIGNER. "We hebben vorig jaar al twee mijnen in Peru geïdentificeerd waarvan we geloven dat het waarschijnlijk beter is dat een ander die uitbaat. Maar we staan niet onder druk om die desinvestering te doen." EIGNER. "We zitten nu eenmaal in mijnbouw. Wat win ik met omkijken? Niet veel. De strategie wordt niet gewijzigd. Dat is mijn belangrijkste boodschap. Op ons prioriteitenlijstje staat natuurlijk ook wel de ommekeer van de prestatie van onze mijnbouw. We hebben daarom John Galassini aangeworven, een zeer ervaren specialist in het soort mijnen dat wij uitbaten, veeleer kleine polymetalenmijnen. Hij moet de prestatie ervan op een aanvaardbaar niveau brengen. Dat zal wel even duren. "We staan voor een periode waarin een van onze motivaties om te investeren in mijnbouw zich voltrekt, namelijk de uitputting van de Century-mijn. Dan is het geweldig om aanvoer te hebben van onze eigen mijnen, die 30 procent van de vereisten van onze smelters afdekken." EIGNER. "Het is nooit leuk het onderwerp van kritiek te zijn. Maar de voorbije paar jaar was de kritiek op de prestatie in mijnbouw terecht. Ook wij als management waren niet tevreden met die prestatie." EIGNER. "We verwelkomen elke aandeelhouder. Iemand die aandelen in de markt koopt, is goed voor de koers en bevestigt onze strategie. We hadden een aantal jaren Glencore als aandeelhouder met een belang van 8 procent. Er is toen niets gebeurd dat nadelig was voor de andere aandeelhouders." EIGNER. "Een heel moeilijke vraag. Mentaal en persoonlijk zit ik meer in het heden, morgen en volgende maand. Ik ben niet noodzakelijk diegene die vijf jaar vooruitkijkt. Nyrstar heeft het potentieel een heel sterk bedrijf te worden, uniek in zijn extractiemogelijkheden. Maar ik stel hier nu geen blauwe hemel in het vooruitzicht. Ik ben niet het blauwe hemel soort persoon." Bert Lauwers"WE STAAN NIET ONDER DRUK OM DESINVESTERINGEN TE DOEN" "Ik zie geen slecht weer en turbulentie op ons afkomen"