WIE

Steven De Haes (40)
...

Steven De Haes (40) Decaan van de Antwerp Management School (AMS). Hij volgt Paul Matthyssens op, die de verzelfstandiging van de managementschool heeft voortgezet. Dat was ingezet in 2007, na de fusie van de universitaire instellingen in Antwerpen tot de Universiteit Antwerpen (UA). De Haes is opgeleid als handelsingenieur in beleidsinformatica aan de UA en behaalde in 2007 zijn doctoraat. In 2001 werd hij professor information systems management bij AMS en ging hij aan de slag bij de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UA. De omzet en het imago van de managementschool doen groeien door meer te focussen op haar sleutelexpertise. De marktdynamiek van de managementschool verschilt van de gesubsidieerde omgeving van de universiteit. "Wij hebben nog een duidelijke academische verankering in de universiteit via de raad van bestuur. Een deel van de proffen werkt ook aan de universiteit, maar sinds de verzelfstandiging zijn we zakelijk autonoom", zegt De Haes. AMS is nagenoeg volledig afhankelijk van de inschrijfgelden en privéfinanciering. Met een omzet van 15 miljoen euro biedt AMS negen gespecialiseerde MBA's en een rist executive programma's. Bovendien ontwikkelde het een poot met opleidingen op maat voor overheden of privébedrijven. Steven De Haes: "De groei zit duidelijk in de voltijdse master. Wij spelen dat product internationaal en competitief uit. Studenten van 34 nationaliteiten volgen de opleiding. We willen de komende vier jaar verder internationaliseren, maar ook inhoudelijke keuzes maken. We hoeven niet alles aan te bieden. Ik wil ons veeleer profileren in de logistieke context van de havenstad, rond ondernemerschap en de creatieve economie." Zijn familie en puberende kinderen houden de decaan naar eigen zeggen scherp. "En mijn tuin", lacht hij. "Ik kan enorm genieten van kleine dingen. Ik ben heel trots op mijn pompoenen."