WIE

Karla Basselier (41)
...

Karla Basselier (41) De CEO van Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, die samen tekenen voor een omzet van bijna 11 miljard euro. Ze volgt Fa Quix op. Na een loopbaan bij Buitenlandse Zaken werkte Karla Basselier bijna tien jaar als chief external en public affairs officer voor de diamantsectorfederatie AWDC. Tot voor kort was ze de kabinetschef voor algemeen beleid bij vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Ik wil eerst luisteren en leren alvorens grote ambities te uiten" zegt Karla Basselier. "Het is voor mij essentieel eerst de industrie beter te leren kennen en in de grote voetstappen van Fa Quix te kunnen treden. We hebben daar een transitieperiode van zes maanden voor. De textiel- en houtindustrie staat voor uitdagingen door de energiecrisis, de inflatie en de loonindexeringen. Die thema's kennen alle bedrijven. Het is essentieel dat de competitiviteit gewaarborgd blijft en het consumentenvertrouwen wordt hersteld." "Ik geloof in de toekomst van de maakindustrie en daarom ben ik trots dat ik CEO van Fedustria kan worden", gaat Basselier door. "Ik wil staan voor een nieuwe wind met een focus op innovatie, transformatie en inspiratie. Het lijkt daarbij zinvol te starten met een soort van nulmeting bij alle stakeholders, zowel intern als extern. Een nieuwe voorzitter en een nieuwe CEO bieden de uitgelezen kans een vernieuwde visie en strategie te ontwikkelen, via cocreatie met onze leden, gefocust op een toekomstgerichte hout- en textielindustrie met aandacht voor duurzaamheid en technologische vernieuwing, Al die hefbomen moeten er helpen voor zorgen dat de maakindustrie - onze trots - verankerd blijft in België." Theater, muziek, sport, passie voor haar twee zonen.