Als u een reisbijstandsverzekering afsluit, dekt u zich onder meer in tegen de risico's van een ongeval of ziekte op reis. U hebt de keuze tussen een tijdelijke polis en een jaarcontract. Een tijdelijk contract geldt voor een specifieke periode en wordt afgesloten voor één bestemming, terwijl een jaarcontract al uw reizen gedurende een jaar verzekert. Dat kan handig zijn als u vaker op reis gaat.
...

Als u een reisbijstandsverzekering afsluit, dekt u zich onder meer in tegen de risico's van een ongeval of ziekte op reis. U hebt de keuze tussen een tijdelijke polis en een jaarcontract. Een tijdelijk contract geldt voor een specifieke periode en wordt afgesloten voor één bestemming, terwijl een jaarcontract al uw reizen gedurende een jaar verzekert. Dat kan handig zijn als u vaker op reis gaat. De waarborgen van een jaarcontract zijn vaak uitgebreider dan die van een tijdelijke reisbijstandsverzekering. Maar met een jaarcontract bent u niet automatisch verzekerd gedurende 365 dagen: heel wat verzekeraars voorzien bijvoorbeeld in een dekking gedurende maximaal drie opeenvolgende maanden in het buitenland. Overweegt u langer op vakantie te gaan, dan kunt u die periode uitbreiden. U betaalt dan wel een hogere premie. De meeste reisbijstandsverzekeringen bieden een wereldwijde dekking aan. Toch is dat niet altijd zo: sommige polissen gelden alleen in Europa of in het Middellandse Zeegebied. Andere contracten sluiten specifieke regio's uit, zoals landen waarvoor de Belgische overheid een negatief reisadvies geeft. Lees dus de kleine lettertjes in de polis en informeer bij uw verzekeraar vóór uw vertrek. Maar hebt u zo'n reisbijstandsverzekering echt nodig? Zo dekt uw ziekenfonds de medische kosten op reis. De Europese ziekteverzekeringskaart, die u gratis kunt aanvragen bij uw ziekenfonds, geeft recht op dezelfde medische zorgen en terugbetalingsvoorwaarden als in België. De kaart is geldig in de hele Europese Unie, plus Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Australië. Ze vervangt het vroegere E111-formulier en is twee jaar geldig. Vergeet dus niet tijdig een nieuwe aan te vragen. Uw SIS-kaart geldt niet in het buitenland. Op vertoon van uw ziekteverzekeringskaart worden de medische kosten in een buitenlands ziekenhuis rechtstreeks afgehandeld met uw ziekenfonds. Mogelijk moet u het bedrag wel voorschieten. Houd in dat geval alle betalingsbewijzen bij. Wordt uw ziekteverzekeringskaart om de een of andere reden geweigerd? Neem dan meteen contact op met uw ziekenfonds en breng ook uw verzekeraar op de hoogte. Let op met privéklinieken: die zijn duurder dan de openbare ziekenhuizen en uw ziekenfonds betaalt de extra kosten meestal niet terug. Het is verstandig dat u polst bij uw ziekenfonds welke kosten voor medische verzorging in het buitenland gedekt zijn. Doe dat zeker voordat u naar een land reist waar de Europese ziekteverzekeringskaart niet wordt aanvaard. Informeer in dat geval naar de meerwaarde van een reisbijstandsverzekering. Mogelijk zijn de waarborgen daarvan uitgebreider dan de standaarddekking via uw ziekenfonds. Vaak is die beperkt tot louter bijstand aan personen, en dan uitsluitend bij ernstige gezondheidsproblemen. Een reisbijstandsverzekering is misschien niet nuttig om de medische kosten te dekken, maar ze kan wel een meerwaarde hebben voor het verlenen van niet-medische bijstand. Als u bijvoorbeeld buiten uw wil uw verblijf moet verlengen -- denk aan de sluiting van het luchtruim door een vulkaanuitbarsting -- worden de kosten terugbetaald die daarmee gepaard gaan. Eveneens handig is dat u doorgaans een beperkte rechtsbijstand geniet, bijvoorbeeld als u tijdens uw vakantie gerechtelijk wordt vervolgd of een advocaat nodig hebt. Afhankelijk van de verzekeraar en de formule kan de reisbijstandsverzekeraar ook geld voorschieten na het verlies van uw portefeuille, een bril of geneesmiddelen laten opsturen, een ziek gezinslid laten repatriëren, uw kinderen begeleiden als u wordt opgenomen in een ziekenhuis en zelfs opsporings- en reddingskosten vergoeden. Meestal kunt u de standaardpolis uitbreiden met extra bijstand voor uw wagen. In dat geval mag u rekenen op technische assistentie, pechverhelping of een sleepdienst, de verzending van wisselstukken, de vergoeding van verblijf- of transportkosten in afwachting van de herstelling, de terugbetaling van stallingskosten en het oppikken van uw achtergelaten voertuig. Bent u al lid van een pechverhelpingsdienst, of bent u niet van plan tijdens uw vakantie een auto te besturen, dan is die optie wellicht niet nodig. Ook een bijkomende bagage- en annulatieverzekering behoort meestal tot de mogelijkheden. De waarborg 'bagage' dekt uw valiezen en de inhoud ervan bij diefstal, verlies of beschadiging. De waarborg 'reisannulering' biedt een financiële bescherming als u een reis moet afgelasten vanwege een ongeval, ziekte of een overlijden. Ook complicaties bij een zwangerschap, een echtscheiding, een ontslag, een verplichte aanwezigheid op een nieuwe baan en herexamens zijn meestal geldige redenen. De waarborgen en de gedekte bedragen verschillen naargelang de formule en de verzekeraar. Een website als Verzekeringen.be kan helpen om de polissen van meerdere maatschappijen te vergelijken, al beperkt die zich tot enkele verzekeraars. Informeer dus ook bij de afzonderlijke aanbieders. Op Assurtel.be en Eccent.be kunt u online een vrijblijvende offerte aanvragen. Roel Van EspenDe meeste reisbijstandsverzekeringen bieden een wereldwijde dekking aan. Toch is dat niet altijd zo.