Op een korte periode na bij Compagnie Maritime Belge is de Vlaams-Brabander Marc Bogaerts (50) gekneed door drie decennia bij de vroegere Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel ( BDBH). In het Agentschap voor deBuitenlandse Handel, waarvan hij algemeen directeur wordt, maken de drie gewestelijke exportdiensten ( Ex...

Op een korte periode na bij Compagnie Maritime Belge is de Vlaams-Brabander Marc Bogaerts (50) gekneed door drie decennia bij de vroegere Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel ( BDBH). In het Agentschap voor deBuitenlandse Handel, waarvan hij algemeen directeur wordt, maken de drie gewestelijke exportdiensten ( Export Vlaanderen/FIT, Awex en Brussel Export) en de federale overheid bij onderlinge consensus afspraken over de twee opdrachten van het Agentschap. Dat is enerzijds de organisatie van vier handelsmissies per jaar onder leiding van prins Filip, de erevoorzitter van het Agentschap en anderzijds de uitbouw van het Agentschap als centrum van kennis over buitenlandse afzetmarkten voor de Belgische bedrijven. "De verwarring rond de regionalisering van de export is voorbij," vindt Bogaerts. "De gewesten kregen exclusieve bevoegdheid en zijn daarom het enige loket waar de ondernemingen terechtkunnen voor de marktinformatie die wij vergaren." Bogaerts vindt de kritiek als zou het Agentschap een "veredeld reisbureau van prins Filip" zijn, ongepast. Bij de BDBH specialiseerde Marc Bogaerts, die economie aan de Ufsia studeerde, zich in Azië. Halfweg de jaren tachtig was hij kabinetsmedewerker van Herman De Croo ( VLD) op Buitenlandse Handel en na 1996 leidde hij de dienst 'Marktstudies buiten Europa" van de BDBH. In maart 1999 volgde hij de vroegere BDBH-topman, Marc Servotte, op als economisch raadgever van prins Filip. Hij zal die taak deeltijds blijven combineren met zijn functie bij het Agentschap. Annemie Neyts (VLD) is voorzitter van de raad van bestuur. "De ondervoorzitter is Franstalig en de onderdirecteur ook, dus het communautaire evenwicht blijft bewaard," reageert Bogaerts op de suggestie dat het Paleis op zijn benoeming woog. "Ik ben slechts een vaandeldrager op de achtergrond. Tijdens de missies neemt de bevoegde federale minister de politieke leiding."E.B. Marc Bogaerts (50). Wordt: algemeen directeur van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel. Vrije tijd: de strijd tussen voor- en tegenstanders van globalisering volgen. B.L. n"Ik ben slechts een vaandeldrager op de achtergrond."