Een incubator voor jonge starters als een retraitehuis, met de klokken van de herdenkingsmis en de kreet van pauwen onder het raam. Dat is Minds, in de onwezenlijke, landelijke rust van de Abdij van 't Park in Heverlee.
...

Een incubator voor jonge starters als een retraitehuis, met de klokken van de herdenkingsmis en de kreet van pauwen onder het raam. Dat is Minds, in de onwezenlijke, landelijke rust van de Abdij van 't Park in Heverlee. Over het witbord flitsen termen als 'Brainstorm', 'Creatieve sessie' en 'Idea Brewery'. Maar Minds is momenteel vooral op zoek naar geld. Volgens bestuursvoorzitter Paul Van der Spiegel (ex- Digital Equipment en - Telenet), op korte termijn 30 tot 50 miljoen frank vers geld voor de groep zelf en tegen de zomer nog eens 20 tot 40 miljoen frank voor de verdere uitbouw van zijn eerste spin-off, e-Glue nv. RendementDe Limburger Guy Orens (36) startte Minds in 1997-98. De incubator omvat een vzw, een nv, een coöperatieve vennootschap en een Minds Consultancy. Origineel is de idee om kenniswerkers en ondernemers hun creativiteit 'na de uren' te laten botvieren in een Minds vzw. Voor hun werk en ideeën krijgen ze geen loon, maar aandelen in Minds cv, de firma die de intellectuele rechten en de deelnames in de spin-offs van Minds aanhoudt. "Die mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van het business plan tegen zeer lage kosten," zegt Paul Van der Spiegel. Hij is voorzitter van Minds nv, dat de financiers groepeert en de strategie van de groep bepaalt. Minds nv trok begin vorig jaar, in volle internetboom, 20 miljoen frank kapitaal aan van Mercator & Noordstar, TrustCapital Technology en Telindus Group, die daarvoor 28,5% van de aandelen kregen. Op dat ogenblik had Guy Orens nog ongeveer 46% in de nv, die op zijn beurt voor 70% eigenaar is van de cv. De andere 30% in de cv zit bij de vzw, die nu volgens haar voorzitter, ingenieur Koen Verleyen, meer dan honderd leden telt. De eerste spin-off van Minds was e-Glue nv, een in april 2000 opgericht technologieplatform, waarin Mercator & Noordstar en Ubizen 20 miljoen frank hebben gestopt. E-Glue vermarkt onder meer Tikiteezy, een geïntegreerd systeem voor toegangscontrole en on-lineverkoop van tickets. Minds heeft nog een vijftal dossiers in voorbereiding. Probleem is dat de groep verlieslatend is. De nv op zich verloor vorig jaar 10,5 miljoen frank, blijkt uit Telindus' jaarverslag. "Begin dit jaar hebben we fundamenteel moeten bijsturen door de kapitaalsituatie op de markt," zegt Paul Van der Spiegel. "De burn rate (de negatieve kasstroom) was niet houdbaar." De staf van Minds is van acht naar vijf teruggebracht. De focus ligt nu op rendement op korte termijn. Daardoor ook is de voor september 2000 geplande spin-off PIU nv nooit opgericht. "Dat project is 'on hold' geplaatst," zegt Paul Van der Spiegel. PIU - Personal Information Unit - wou een soort 'e-book' ontwikkelen. Als een verdere herstelmaatregel wil Minds zijn creatief en ondernemend potentieel ook aan buitenstaanders verhuren. Voor 80.000 tot 120.000 frank wil Minds mensen met goede ideeën helpen een business plan te schrijven en een bedrijf op te starten. "Ons doel is van binnen het jaar zelfbedruipend te zijn," zegt Paul Van der Spiegel.FaillietGuy Orens, die zoals ook gedelegeerd bestuurder Henk Dekiere van Minds cvba één van de negen leden van het 'directiecomité' van de vzw is, blijft het contactpunt in de groep. Deze Limburger omschrijft zichzelf als een "selfmade man". Ruim tien jaar geleden startte hij als twintiger enkele bedrijfjes in de bouw op, die na relatief korte tijd failliet gingen. Begin 1994 richtte hij opnieuw een vennootschap voor de plaatsing van tegels op, waaruit hij in november 1995 ontslag nam (deze Orens en Partners sprv ging vervolgens na enkele adreswijzigingen in maart 1996 onder een andere zaakvoerder failliet). Begin 1996 was hij één van de oprichters van het huidige telematicabedrijf Acunia, waar hij nog altijd bestuurder is. "Zijn sterkte zit in zijn overvloed aan ideeën," zegt Paul Van der Spiegel. "Mijn taak is om een stuk realisme, planmatigheid en professionalisering in te brengen." Bruno Leijnse