Auto's stelen de show op het podium van de ICT Trends Awards 2006. Carglass sleept de bekroning in de wacht in de categorie 'grote ondernemingen', terwijl CarsOnTheWeb.com de prijs bij de kmo's krijgt. In beide gevallen is de klant de eerste die beter wordt van de informaticaprojecten. Terwijl de assemblagefabriek Volkswagen Vorst grondig afgeslankt wordt, blijkt de verkoop van auto's in België een uitzonderlijk jaar achter de rug te hebben: een stijging van bijna 11 % in de eerste tien maanden.
...

Auto's stelen de show op het podium van de ICT Trends Awards 2006. Carglass sleept de bekroning in de wacht in de categorie 'grote ondernemingen', terwijl CarsOnTheWeb.com de prijs bij de kmo's krijgt. In beide gevallen is de klant de eerste die beter wordt van de informaticaprojecten. Terwijl de assemblagefabriek Volkswagen Vorst grondig afgeslankt wordt, blijkt de verkoop van auto's in België een uitzonderlijk jaar achter de rug te hebben: een stijging van bijna 11 % in de eerste tien maanden. De wedstrijd voor de ICT Trends Awards wordt georganiseerd door enkele magazines van Roularta Media Group: Trends, Trends Tendances en de Franstalige en Nederlandstalige edities van Trends Business ICT. Via de wedstrijd worden IT-projecten voor het voetlicht gebracht die een onderneming competitiever en efficiënter maken. De wedstrijd staat ook open voor openbare diensten en niet-gouvernementele organisaties. De ingezonden dossiers werden beoordeeld door een jury, die een lijst van genomineerden opstelde. Als criteria bij de keuze golden de innoverende aard van het project en de aanwezigheid van tastbare resultaten, zoals vermeld in het wedstrijdreglement. In een tweede fase werden de genomineerden uitgenodigd om hun dossier voor te stellen aan de jury en een aantal vragen te beantwoorden. De jury bestond zowel uit experts als uit journalisten van de organiserende magazines. Hij werd voorgezeten door Jean Pitz, docent aan de Solvay Business School met een lange carrière in management (Maxi GB, Bricocenter, Auto5) en e-commerce (oprichter van Ready. be). De overige experts in de jury waren Luc Golvers (expert in computerbeveiliging), Luc De Vos (business angel en stichter van Eunet) en Bart De Moor (professor Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven en kabinetschef van Vlaams minister-president Yves Leterme voor sociaaleconomische zaken). Daarnaast vaardigden de redacties van Trends, Trends Tendances en Trends Business ICT (Nl. en Fr.) elk een redacteur af. Dit jaar omvatte de wedstrijd drie categorieën: grote ondernemingen, kmo's en non-profit. De jury besloot geen award toe te kennen in die laatste categorie, omdat de genomineerden geen voldoende gevorderd uitvoeringsstadium hadden bereikt om een prijs te rechtvaardigen. Het was gewoon wat te vroeg voor hen. Voor Carglass (grote ondernemingen) en CarsOnTheWeb (kmo's) was het wél het geschikte moment. Op de volgende bladzijden worden alle winnaars en genomineerden geportretteerd. Carglass: systeem voor de autorisatie van herstellingen aan ruiten, met een interface tussen Carglass en verzekeraars (categorie grote ondernemingen). CarsOnTheWeb: veilingsysteem op internet voor de wederverkoop van auto's van leasingmaatschappijen waarvan het contract afgelopen is (categorie kmo's). AS Adventure: informatisering van verkooppunten (grote ondernemingen). Mobile-for: betaling van parkeertickets met sms (kmo's). Winking: intelligente afdruksoftware (kmo's). Besco: database voor medische prestaties ten behoeve van ziekenhuizen en ziekenfondsen (kmo's). Intercommunale Leiedal: informatiesysteem voor het Digitaal Sociaal Huis van twaalf gemeenten in het arrondissement Kortrijk (non-profit). Studiebazaar: onlinecursus Nederlands voor buitenlandse studenten die hogere studies volgen in Vlaanderen (non-profit). Robert van Apeldoorn