Bestaat "new economy"?
...

Bestaat "new economy"?Dijkdoorbraken heet het bij McKinsey als ze discussiëren over new economy, globaliseren en fusies en overnames. Is new economy wel zo nieuw, is daarbij de opwerping. Moet het niet bij de hypes gerangschikt worden? Akkoord, de vaststelling van weinig werkloosheid, forse groei en beperkte inflatie maken ook de McKinseyianen, maar betekent het iets - en zo ja: wat? - voor de bedrijven? Herman De Bode spreekt liever over transitie-economie of netwerkeconomie of grenzeloze economie om het verschijnsel te benoemen. " New economy vind ik grootsprakerig, het is old economy met nieuwe dimensies, zoals informatietechnologie, het wegvallen van grenzen, de deregulering en de gemakkelijkere toegang tot de financiële markten. Er zijn nieuwe interacties, er zijn voor sommige branches revoluties en voor een groot aantal branches is het business as usual. We gaan naar het parallel naast elkaar bestaan van de oude en de nieuwe kanalen en modellen. Het is niet omdat een kilo suiker in de Aldi 30 frank goedkoper is dat de klanten van GIB overschakelen naar de andere supermarktketen. Ondernemingen met de traditionele manier van doen kunnen nog aardig mee. Een website-manager krijgt een afzonderlijke business en daardoor directe toegang tot de hoofddirectie, maar dat verandert je business niet fundamenteel van gedaante. Ik denk aan de mode van tien jaar geleden van de kwaliteitsmanager, die een sleutelpositie kreeg, met rapportering aan de raad van bestuur." De schaalvergroting is eveneens voor een stuk een mode. Scott Beardsley, de frontman van de telecom- practice van McKinsey Brussel: "De megafusies van vandaag in de telecom kunnen de waarde van de onderneming voor de aandeelhouders in gevaar brengen. Temeer omdat schaalgrootte op zich niet noodzakelijk een dam is tegen raids. Je business moet ook een brandpunt hebben, zodat je echt goed bent in wat je doet. De nationale operatoren van vandaag, die alles willen zijn voor iedereen, vallen als slachtoffer van de gespecialiseerde nieuwelingen die hun middelen kunnen focussen op een smal terrein. De nieuwkomer is uitmuntend in zijn vak en omdat hij mondiaal werkt, kan hij zeer groot worden met zijn klein aantal specialiteiten." Daan Killemaes