Pond sterling gevloerd
...

Pond sterling gevloerd Duitse beurs belegerd Distributeur Ahold uitgemergeld Razzia op de kunst Extravagante kosten Het eerste grote huzarenstuk van de hedgefondsen dat de geschiedenis inging, dateert van september 1992. Twee jaar eerder was het Britse pond gekoppeld aan het Europees monetair systeem, maar de wisselpariteit bleek onhoudbaar. Het pond stond dus onder druk. Het Quantum Fund van George Soros nam een massale baissepositie in op de Britse munt, die uiteindelijk op 16 december werd gedevalueerd. Soros stak daarbij 1 miljard dollar op zak. Achteraf bestreed hij dat hij het pond had doen vallen, zeggende dat hij gewoon gebruikgemaakt had van een abnormale macro-economische situatie: de overwaardering van het pond ten opzichte van de mark. Een tiende van de hedgefondsen volgt vandaag nog die globale macrostrategie. In december 2004 gaf Werner Seifert, de voorzitter van het directorium van de Deutsche Börse, de intentie te kennen dat hij de London Stock Exchange (LSE) wou overnemen. Hedgefondsen begonnen toen massaal de aandelen van de Duitse beurs op te kopen en verzetten zich tegen het project. Ze eisten dat de liquiditeiten van de onderneming zouden worden verdeeld onder de aandeelhouders in plaats van te worden gebruikt voor de aankoop van de LSE. Siefert zag op 6 maart 2005 af van de aankoop en beloofde hij op twee jaar tijd 1,5 miljard euro te zullen verdelen. Dat was niet voldoende. Aangevoerd door The Children's Investment Fund (TCI) en Atticus, die 15 % van het kapitaal verworven hadden, verstrakten de muiters hun houding en namen ze zich voor de directie te wraken op de algemene vergadering van 25 mei. Vooruitlopend op de feiten, namen Werner Seifert en Rolf Breuer, de voorzitter van de raad van toezicht, op 10 mei ontslag. De Duitse financiële kringen liepen een trauma op en de minister van Economie eiste een onderzoek naar de hedgefondsen. Voor de Nederlandse distributeur Ahold, de nummer vier van de wereld, was het geknoei met de boekhouding bij zijn Amerikaans filiaal US Foodservice in 2003 een zware slag. Het aandeel stortte in op de beurs. Om weer orde op zaken te stellen, was hij verplicht af te slanken, onder druk van het Amerikaanse hedgefonds Paulson & Co en het Britse Centaurus Capital, die allebei 6,4 % van de Ahold-aandelen in handen hadden. Op 6 november jongstleden is de directie uiteindelijk gecapituleerd. Ze kondigde aan dat ze US Foodservice gaat verkopen en dat ze zich terugtrekt uit verschillende Europese landen, met als gevolg dat de omzet van de groep met een derde zal dalen. Ahold verbindt er zich tevens toe om 2 miljard euro terug te storten aan de aandeelhouders. De Californische miljardair David Greffen deed in oktober jongstleden afstand van twee belangrijke schilderijen uit zijn verzameling: Police Gazette van Willem de Kooning en False Start van Jasper Johns, voor respectievelijk 63,5 miljoen en 80 miljoen dollar. De kopers waren geen industriëlen, noch befaamde bankiers, maar Steven Cohen en Kenneth Griffin, respectievelijk de managers van de hedgefondsen SAC Capital en Citadel. Het huzarenstuk zou nog opmerkelijker geweest zijn, mocht Steven Cohen de Picasso verworven hebben waarvoor hij bereid was 137 miljoen uit te geven. Die transactie ging niet door omdat de eigenaar het doek beschadigde toen hij het van de wand van zijn kantoor haalde. Managers van hedgefondsen bouwen voor zichzelf achtenswaardigheid op door zich voor te doen als mecenassen. Zo heeft Kenneth Griffin 19 miljoen dollar geschonken aan het Art Institute of Chicago, dat zijn naam zal geven aan een nieuwe vleugel van de gebouwen. Het privékarakter van de hedgefondsen laat hen toe om niets te publiceren. De cijfers die op 1 december werden uitgebracht door Citadel Investment Group zijn dan ook ingeslagen als een bom. De twee hedgefondsen die door die Amerikaanse maatschappij worden gerund, beschikken samen over 13 miljard dollar aan eigen middelen, maar hun bruto actief bedraagt liefst 166 miljard! Ze 'werken' dus met een schuldenlast van zowat 150 miljard of 11,5 keer het volume van de eigen middelen. Voor die schuldenberg betalen de fondsen jaarlijks interesten die in de buurt komen van 5 miljard dollar. Hun zeer actieve financiële operaties brengen hun brokers daarnaast een half miljard aan commissies op. Die jaarlijkse kosten van 5,5 miljard dollar komen overeen met 42 % van de eigen middelen, een percentage dat aangeeft hoe extravagant de zeer speciale wereld van de hedgefondsen te werk gaat.