Een zware erfenis van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel ( BDBH) bemoeilijkt de werking van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel. Dat nationaal coördinatieorgaan voor de drie gewestelijke exportdiensten - Export Vlaanderen, Awex en Brussels Export - ging in mei 2002 van start. Het Agentschap organiseert jaarlijks vier handelsmissies onder leiding van Prins Filip en staat in voor het vergaren en doorsturen van informatie over interessante exportmarkten naar de drie regionale exportdiensten. Bij Koninklijk Besluit (12 mei 2003) nam het Agentschap alle rechten en plichten over van de BDBH. Met inbegrip van het huurcontract voor vijf verdiepingen in het Brusselse World Trade Center ( WTC). Vorige week stuurde een Brussels advocatenkantoor namens de Italiaanse eigenaar een ingebrekestelling omdat de huur niet was betaald.
...

Een zware erfenis van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel ( BDBH) bemoeilijkt de werking van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel. Dat nationaal coördinatieorgaan voor de drie gewestelijke exportdiensten - Export Vlaanderen, Awex en Brussels Export - ging in mei 2002 van start. Het Agentschap organiseert jaarlijks vier handelsmissies onder leiding van Prins Filip en staat in voor het vergaren en doorsturen van informatie over interessante exportmarkten naar de drie regionale exportdiensten. Bij Koninklijk Besluit (12 mei 2003) nam het Agentschap alle rechten en plichten over van de BDBH. Met inbegrip van het huurcontract voor vijf verdiepingen in het Brusselse World Trade Center ( WTC). Vorige week stuurde een Brussels advocatenkantoor namens de Italiaanse eigenaar een ingebrekestelling omdat de huur niet was betaald. Het huurcontract met Société Immobilière les Oléandres (dochter van Compagnia Immobiliare Lasa uit Italië en eigenaar van de vijf WTC-verdiepingen) werd in mei 1999 door toenmalig federaal minister voor Buitenlandse Handel Elio di Rupo ( PS) voor zes jaar verlengd: van april 2000 tot april 2006. Zo erfde het Agentschap voor maximaal 45 personeelsleden de 7800 vierkante meter die voordien bemand werden door de 200 werknemers van de BDBH. Nochtans was toen al duidelijk dat de BDBH flink zou worden afgeslankt. Het Agentschap bezet daarom effectief slechts twee van de vijf oorspronkelijke verdiepingen. Maar de huurprijs met bijbehorende kosten loopt op tot bijna 2 miljoen euro, of slokt zo goed als alle werkingsmiddelen op van de 2,5 miljoen euro jaarsubsidie (in 2003). In april 2003 trok een gefrustreerde raad van bestuur van het Agentschap naar de Raad van State om het Koninklijk Besluit, inclusief de huurovereenkomst, te laten vernietigen (een procedure die echter jaren kan aanslepen). Tegelijk werden de huurbetalingen aan de Italiaanse privé-eigenaar gestaakt. De bestuurders van het Agentschap hopen dat de federale regering de huurovereenkomst kan laten herbekijken of voortijdig kan beëindigen. Het Agentschap zou dan opnieuw financiële ademruimte krijgen om onder meer zijn verouderde informatica bij te stellen. In dat scenario zou het Agentschap ook onderdak krijgen bij Delcredere, de openbare kredietverzekeraar, op één verdieping van 1200 vierkante meter. Er is een bijkomende handicap: bij de ontmanteling van de BDBH namen de regionale exportdiensten de ambtenaren over met het profiel dat het best beantwoordde aan hun verwachtingen. Als gevolg daarvan beschikt het Agentschap niet altijd over de best opgeleide krachten voor een moderne informatievergaring (de gemiddelde leeftijd is vijftig). Annemie Neyts ( VLD), voorzitter van het Agentschap, hoopt dat - eenmaal verlost van zijn zware financiële erfenis - het Agentschap voor de Buitenlandse Handel zijn slagkracht kan verhogen en het personeelsbestand geleidelijk door natuurlijke afvloeiing zal worden opgewaardeerd. Trends belde voor meer uitleg met Pierangelo Maio van Tecnologie & Spazio in Milaan. Deze property management-firma was in opdracht van Compagnia Immobiliare Lasa belast met het huurcontract van de BDBH in het WTC-gebouw. Maar bij het ter perse gaan had Maio niet gereageerd, ondanks herhaald aandringen bij zijn secretaresse. Op het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) werd vorige maandag hierover beraad gehouden. Het enige wat het kabinet van Fientje Moerman ( VLD), de huidige minister van Buitenlandse Handel, kwijt wil, is: "Het Agentschap is verantwoordelijk voor de huur zoals bepaald in het KB, tot de Raad van State het tegendeel beweert." Een handvol exporteurs heeft beslist niet bij de pakken te blijven zitten. "België heeft in onze verre exportmarkten een slecht of géén imago. Exporteurs uit Vlaanderen en Franstalig Belgïe richtten daarom BelgiumTeam op," zegt Alain Dewaele, directeur Public Relations bij Interbrew. "Of we het graag horen of niet, in China, Japan, Brazilië of de Verenigde Staten doet alleen 'Belgium' een belletje rinkelen. We zijn geen nostalgische unitaristen, maar gaan pragmatisch te werk. Bel- giumTeam wil complementair zijn aan wat het Agentschap doet." Naast Alain Dewaele noemt het Belgisch Staatsblad van 17 november 2003 als oprichters en bestuurders van de nieuwe vzw: Philippe D'Heygere (ex- Stow International), François Schwennicke ( Delvaux) en Marc De Reymaeker (rederij Safmarine). Het doel: activiteiten organiseren ter bevordering van het imago van België via artistieke, sportieve, wetenschappelijke, culturele, caritatieve en sociale evenementen. BelgiumTeam (waarvan behalve Interbrew, de exclusieve handtassenfabrikant Delvaux en weefgetouwenbouwer Picanol voortrekkers zijn), bouwt feitelijk verder op een laatste succesvol initiatief van de BDBH in juni 2002. Toen werd in de marge van de Wereldbeker voetbal in Tokio The Belgian Gala Night georganiseerd, waar 600 topspelers uit de Japanse zakenwereld toestroomden voor een door Belgische bedrijven betaald banket in aanwezigheid van de Japanse en Belgische kroonprinsen. Eind 2003 deed een aantal bedrijven het evenement nog eens over in Polen. 400 genodigden ontdekten 'The Belgian Way of Life': Belgische producten en Belgische mode, opgediend met Belgische bieren en de gastronomie van Pierre Wynants ( Comme chez soi). "Het succes bewijst dat er bij het bedrijfsleven voor dergelijke evenementen een reële vraag bestaat." De jonge vzw wil zijn organisatie in de komende maanden uitbouwen. Erik BruylandDe huurprijs van vijf verdiepingen van het WTC slokt bijna het hele werkingsbudget op. BelgiumTeam neemt dan maar zelf het (privé-)initiatief.