Het Havenbedrijf wordt volgens Fernand Huts van Katoen Natie geleid door technocraten zonder echte democratische controle. Ze potten een berg cash op en geld wordt verspild aan schimmige projecten in India en Oman. "Die uitspraken zijn populistisch", reageert de gedelegeerd bestuurder van het Antwerpse Havenbedrijf, Eddy Bruyninckx.
...

Het Havenbedrijf wordt volgens Fernand Huts van Katoen Natie geleid door technocraten zonder echte democratische controle. Ze potten een berg cash op en geld wordt verspild aan schimmige projecten in India en Oman. "Die uitspraken zijn populistisch", reageert de gedelegeerd bestuurder van het Antwerpse Havenbedrijf, Eddy Bruyninckx. De haventopman wijst erop dat zijn kritische raad van bestuur voldoende geïnformeerd is. "Bovendien werd ons totaalplan, de strategie voor de volgende jaren als antwoord op de crisis, gedragen door de staten-generaal, waarin bedrijven, overheden en organisaties zitting hebben. Zo is er niet alleen een democratisch, maar ook een maatschappelijk draagvlak. Iedereen werd gevraagd aan dat debat deel te nemen, maar van Katoen Natie heb ik bitter weinig gehoord." De betwiste investering van 25 miljoen euro in de havenoperator Essar Ports, een belangrijke speler in India, noemt Bruyninckx strategisch. "De operationele samenwerking met Chinese havenbedrijven en de rest van de wereld is al grotendeels een feit. India is een nieuw ontginningsgebied voor partnerschappen. Rotterdam voelde zich in snelheid gepakt door onze investering. Met de participatie plant de haven van Antwerpen zijn vlag in India. Een dure vlag? De operatie heeft zin, dat bewijst ook de deelname van 5 miljoen van Gimv. We kopen er aandelen en goodwill mee. We zijn dat geld niet kwijt." Ook de door Huts gelaakte investering in een containerhaven in Oman is economisch onderbouwd. "Of dacht je dat onze privépartner Rent-a-Port, een zusterbedrijf van DEME, er anders geld in zou steken?" pareert Bruyninckx. De havenbaas peilt naar de motivatie van de flamboyante topman van Katoen Natie. "Ik weet dat Huts al lang op ons gebeten is, omdat we de haven zogenaamd hebben uitverkocht door de uitbating van de Scheldecontainerterminals toe te wijzen aan Hessenatie en Noord Natie. De eigenaars verkochten ze later aan een buitenlandse operator en dat is hun recht. Ook Huts heeft zijn containerbehandelaar Seaports verkocht aan het buitenland." Huts' aanval is volgens Bruyninckx ook gestuurd omdat hij niet rechtstreeks kan bieden op de gronden van General Motors, die vrijkomen na de fabriekssluiting. Het Havenbedrijf betaalt door zijn voorkooprecht 43,6 miljoen euro, gevoelig lager dan de vraagprijs van 100 miljoen. "Het concessiebeleid is een hoeksteen van het Havenbedrijf, dat privépartners inschakelt voor hun industriële, maritieme en logistieke meerwaarde. Ik begrijp dat Fernand Huts ons sturend beleid vervelend vindt. Hij wil liefst zijn zin doen in het havengebied. Dat hij dat dan ook gewoon zegt", zegt Bruyninckx. Huts' aanval op de financiële strategie van de haven kan ook in dat kader worden geplaatst. "Net omdat het Havenbedrijf het gros van de winst niet uitkeert, maar reserveert, kan het een economische en financiële strategie op lange termijn voeren, ook voor concessies", duidt Jan Adam, de financieel directeur van het Havenbedrijf. "We reserveren nu een bedrag om later gronden van GM te kunnen kopen." Vorig jaar boekte het Havenbedrijf op 331 miljoen bedrijfsopbrengsten een winst van 139 miljoen. Amper 13 miljoen werd uitgekeerd aan de stad Antwerpen, de aandeelhouder. Heeft de stad, zoals Huts stelt, in deze moeilijke tijden geen recht op een groter aandeel? "Dit is een marktconform dividend van 4 procent op 307 miljoen kapitaal", redeneert Adam. "Stel dat we het gros van die winst zouden uitkeren. Dan zou het Vlaams Gewest, dat havenactiviteiten betoelaagt, terecht protesteren. Geld voor havens dient niet om indirect de Antwerpse financiën te stutten. De concessionarissen en de rederijen, die goed zijn voor 47 procent en 33 procent van onze omzet, zouden ook terecht vragen waarom hun tarieven niet dalen als onze winst niet wordt besteed aan haveninvesteringen." De 295 miljoen euro in beleggingen en liquide middelen van het Havenbedrijf is dus bestemd voor concrete uitgaven en financiële doelstellingen. "Het is ook een buffer tegen een mogelijke verlaging van de toelage van de Vlaamse overheid, die het de volgende jaren niet zo breed zal hebben", voorspelt Adam. "Sinds vorig jaar wordt ook een federale responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van onze statutaire medewerkers gevraagd. Om dat te kunnen betalen, moesten we 299 miljoen voorzien. We houden ook rekening met een mogelijke verhoging van die bijdrage." Bruyninckx' oorlogskas van 295 miljoen dient ook om 1,4 miljard infrastructuurinvesteringen te dekken tegen 2025. Zo wordt de volgend jaar te bouwen tweede sluis op Linkeroever (kostprijs: 350 miljoen) voor een vierde betaald door het Havenbedrijf, dat ook het bouwrisico loopt en mee garant staat voor de leningen. En als ooit het Saeftinghedok gebouwd moet worden, neemt het Havenbedrijf ook 80 procent van die investering van minstens 300 miljoen voor zijn rekening. De bouw van de Deurganckdoksluis gebeurt via een special purpose vehicle, om te vermijden dat de financiering op de Vlaamse begroting terechtkomt. "Om het budgettaire plaatje te doen kloppen, mag het Havenbedrijf nooit meer dan 50 procent schulden aangaan. Als we onze reserve zouden afbouwen, landen we snel onder dat percentage en gaat heel de financiële constructie voor het Deurganckdok tegen de vlakte", zegt Adam. Andere geplande uitgaven zijn het Verrebroekdok (92 miljoen), een nieuw Werkhuis (99 miljoen) en de zetel van het Havenbedrijf (55 miljoen). Ook aan de Oosterweelverbinding -- optimistisch gepland vanaf 2015 -- hangt een prijskaartje van 190 miljoen voor het Havenbedrijf. "Kortom, we potten geen geld op voor allerlei pretprojecten. We zetten die middelen in om de infrastructuur en de slagkracht van de haven op peil te houden en dus die van de Vlaamse economie." HANS BROCKMANS"Geld voor havens dient niet om indirect de Antwerpse financiën te stutten" Jan Adam, Havenbedrijf