DE KEUZE VAN DE MANAGERS VAN HET JAAR.
...

DE KEUZE VAN DE MANAGERS VAN HET JAAR.Lezen is op de terugtocht. Niet bij de Managers van het Jaar, blijkt uit een onderzoekje. We vroegen aan de elf topmanagers die u, lezer, sedert 1985 heeft verkozen, wat hun professionele lees- en boekenkoopgedrag is. Richten zij een mediakamer in met bijvoorbeeld een satellietaansluiting ? Installeren zij thuis Internet, cd-rom, cd-i ? De Managers van het Jaar besteden een gemiddeld jaarbudget van 18.000 frank aan boeken over management en bedrijfsleven (van minimaal 5000 tot maximaal 25.000 frank). De aankoopsom blijft voor 9 op 11 van hen gelijk. Alle managers menen dat ze voldoende lezen, maar Luc De Bruyckere biecht op : "Ik heb helaas te weinig tijd, en als ik tijd heb, te weinig energie, om aan hetzelfde ritme als vroeger te lezen en te studeren". Karel Vinck nuanceert : "Voldoende om mij op de hoogte te houden van de trends in het management." De aankoop van boeken wordt gestuwd door besprekingen en het bezoek aan de boekhandel. Boeken die het management beschrijven als een kunst, eerder dan een wetenschap worden geprefereerd. De vraag vindt u makkelijk uw gading in het Nederlands wordt door de meerderheid positief beantwoord. John Cordier en Aimé Desimpel breken de eensgezindheid en zeggen neen, Karel Vinck oordeelt "dat de boeken in het Nederlands veel te laat op de markt komen", en Johan Mussche bekent : "Ik lees bijna uitsluitend Engelstalige boeken. Misschien bestaan ze wel in het Nederlands, maar ik vind ze makkelijker in het Engels." De vraag Wil u één of maximaal drie titels opsommen waar u in de voorbije twee jaar iets voor uw zakelijke praktijk bij opstak werd fideel en gevarieerd ingevuld. Twee op drie van de opgesomde boeken zijn Engelstalig : All Consumers are Not Created Equal, Foundations of Corporate Success, The Outstanding Negotiator, Head to Head, Business Process Reengineering, The 22 Immutable Laws about Marketing, New Shopfloor Management, The Fifth Discipline, The Emotional Intelligence, De Strijd om de Toekomst, Onze Schuld, Lerend Management, Management (van Marc Buelens). De vraag om de Grote Flop in dezelfde periode, brengt twee titels op. Het marketing-cultboek Hypercompetition van Richard D'Aveni krijgt een boe, met als troost, hoewel toch enkele nuttige ideeën, het essay van premier Dehaene ( Sleutels voor Morgen) wordt gebuisd. De Vlaamse managers zijn onvoldoende boekenwijs, zegt de meerderheid van de ondervraagden. Typisch is het antwoord van Johan Mussche : "Ik denk dat in Vlaanderen velen te operationeel bezig zijn en te weinig afstand nemen van het dagelijkse management." Karel Vinck : "De Vlaamse manager is te weinig gericht naar de evaluatie en de bespeling van het beleid en te veel naar het aanleren van techniekjes." De Managers van het Jaar zijn consequent in hun veeleisendheid. Allen antwoorden ja tot absoluut op de vraag of zij waarderen dat hun topmedewerkers belezen zijn. Zij vrezen anderzijds niet een opvallende eensgezindheid om kopje onder te gaan in de multimediale maalstroom. Kenschetsend is Johan Mussche : "In een cursus snellezen heb ik geleerd dat het belangrijkste de leesstrategie was. Dus leren heel snel te beslissen wat wel en wat niet te lezen. Dat is een attitude die je ook kan aannemen ten aanzien van het groeiende multimediale aanbod." Investeren de heren privé in Internet, een mediakamer, cd-rom, cd-i ? De twee extremen zijn Fernand Huts en John Cordier. Huts antwoordt viermaal neen, Cordier viermaal ja. Bij de overige managers is de meerderheid volop bezig met de vier extra-informatiekanalen. Aimé Desimpel houdt het simpel : enkel cd-i komt bij hem privé over de vloer. Luc De Bruyckere neemt nog ietsje meer afstand : "Ik wil privé echt privé houden. Ik installeer alleen het noodzakelijke om efficiënt te werken thuis. Een telefoon, een fax, een pc en een kopieermachine in een kamertje."