Vertrouwensbasis.
...

Vertrouwensbasis.Het gemak waarmee de Belgische frank zich sinds begin 1994 kan handhaven in het spoor van de mark spreekt tot ieders verbeelding. Wat is er fundamenteel veranderd in België of Duitsland, ter verklaring van deze stevige trend ?Natuurlijk heeft het Globaal Plan het internationale vertrouwen in ons land ruim hersteld. Vooral de konsekwente uitvoering ervan ondanks de klassieke maar noodzakelijke kompromissen sorteerden effekt op de begroting 1994. Die werd afgesloten met een beduidend kleiner tekort dan in 1993.Uiteraard leverde de ekonomische expansie een prima bijdrage tot de verder druk op de korte-termijnrente in het spoor van de Duitse rente. Aldus kwam er uitzicht op een doorbraak van het sneeuwbaleffekt op de staatsschuld. De ekonomische balans voor 1994 is zeer bevredigend en staat in schril kontrast met de scherpste na-oorlogse recessie die in 1993 werd opgetekend.De rooskleurige toestand blijft broos zoals gebleken is in augustus. Toen de Zweedse kroon en de lire onder druk kwamen en de betrokken landen hun rentevoeten moesten verhogen, steeg de mark plots tegenover de Belgische frank (BEF). De Belgische staatsschuld lag aan de basis van dit fenomeen. Ons land werd net als Zweden en Italië beschouwd als een gevaarlijke debiteur. Prompt steeg de lange-termijnrentespread met 40 tot 50 basispunten. Gelukkig bleek het een storm in een glas water en kon de spread na enkele weken op 80 tot 90 basispunten worden teruggebracht.Ter illustratie van een verzwakking van de Belgische frank : de reaktie op het negatieve rapport van een Londense ABN-AMRO-analist over de Belgische schuldpositie. En recent nog de nervositeit ingevolge nieuwe geruchten over een ontkoppeling Belgische frank/Luxemburgse frank (LUF).Al bij al heeft de Belgische frank deze speldeprikken goed doorstaan. De munt is erin geslaagd vlakbij mark en gulden te blijven.De korte-termijnrentespread werd verwaarloosbaar : amper 10 tot 20 basispunten. Voor de lange-termijnrente is nog steeds 80 tot 90 basispunten van toepassing. Een gevolg van de hoge schuldpositie en de daaraan verbonden risicopremie.De komende maanden kunnen we vol vertrouwen tegemoet, gezien het verstevigingsscenario van de dollar (en dus een relatief zwakke mark). De grote test volgt in de lente. Dan zal de Bundesbank waarschijnlijk het monetair beleid verstrakken, in steun van de mark.Bovendien zijn er de budgetkontrole in maart en vooral het begrotingsontwerp 1996 dat in juli dient ingeblikt. Twee cruciale momenten. Dan moet immers blijken of de regering nog bereid is tot besparingsmaatregelen, om in 1996 zeker de Maastricht-norm van 3 % begrotingstekort te halen.Naar ons gevoel zijn bijkomende besparingen of nieuwe inkomsten nodig in de ziekteverzekering, het onderwijs, de pensioenen. Zelfs in het leger, de ambtenarij en de juridische wereld.