Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beFientje Moerman wil naar de maan, koppen de kranten. De federale minister van Economie wil de bouw van Belgische ruimtetuigen stimuleren.Hugo Vandamme. "Het is goed een concrete doelstelling te nemen. Of het de juiste is, moeten de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en zijn Waalse tegenhanger maar uitmaken. Je moet een voldoende groot project hebben, dat voldoende spin-offs heeft. De Japanse overheid heeft tien of vijftien jaar geleden de opdracht gegeven aan twee bedrijven om een televisietoestel voor high definition-tv te produceren. Ze moesten dat project dus eindigen met een product, niet met een onderzoeksdocument. Zo is HDTV ontstaan, maar ook een reeks afgeleide technologieën. Europa zit nog te veel in de projecten die puur onderzoek zijn." De textielsector klaagt dat hij een tekort aan arbeiders heeft. Twee dagen later laat de bouwsector dezelfde klacht horen en voegt eraan toe dat hij vooral schrik heeft van de Polen die hier gedetacheerd of als zelfstandige onder de prijs komen werken.Vandamme. "Dat is een oud probleem. De textielsector heeft een slecht imago en daardoor is het moeilijk om mensen naar die opleiding te trekken. De Vlaamse regering moet ervoor zorgen dat meer mensen technische richtingen volgen. Anders zullen we mensen moeten importeren voor dit soort jobs en daar ben ik tegen. We kunnen ons dat niet veroorloven met de werkloosheid die we hebben. De Polen in de bouw kan je niet tegenhouden Op 1 mei wordt Polen lid van de Europese Unie. Net als in de textiel zal de Vlaamse overheid ervoor moeten zorgen dat er voldoende mensen zijn met een juiste opleiding. De federale overheid zal van haar kant moeten werken aan de vermindering van de loonkosten. Als die niet dramatisch naar beneden gaan, zullen Polen naar hier blijven komen om onder onze prijzen te werken." De christelijke onderwijsvakbond protesteert tegen het witboek 'Accent op Talent', dat de hervorming van het Vlaamse onderwijs uittekent. Vandamme. "De nieuwe Vlaamse regering die we op 13 juni kiezen, zal als grootste uitdaging het onderwijs hebben. We zijn een van de duurste landen ter wereld. We hebben maar één manier om succesvol te zijn: niet een goed onderwijs hebben - dat hebben we al - maar wel het beste onderwijs. Alleen dan kunnen meer mensen innovatief en creatief zijn. Het onderwijs moet dus drastisch hervormd worden. Rector André Oosterlinck van de KU Leuven heeft gepleit voor de vorming van één grote universiteit. Daar sta ik achter. Hetzelfde geldt voor het hoger onderwijs. Het is niet zinvol om in iedere stad twee of drie scholen te hebben die tot verschillende netten behoren, maar dezelfde vakken geven. Dat is verspilling van energie. We moeten naar netoverschrijdende fusies. Dat betekent ook dat er meer gedoceerd zal moeten worden in het Engels. We hebben immers meer ingenieurs nodig en die zullen we in het buitenland moeten halen. Voor de brains ben ik wel voor import van buitenlanders. "Dat de vakbond zich tegen hervormingen verzet, kan niet. Drastische veranderingen geven inderdaad functieveranderingen en jobverlies. In het bedrijfsleven zijn we daar al aan gewend. Het zal ook bij de overheid zo worden. Ik geef veel voordrachten in het onderwijs. De mensen daar zijn bereid om te veranderen. Het zijn meer de structuren, de vakbonden, die behoudsgezind zijn. Ik ben niet pessimistisch."Frankrijk en Duitsland dringen aan op een renteverlaging om de euro naar beneden te krijgen. Een dag later blijkt de inflatie verder te dalen, wat de mogelijkheden op een renteverlaging vergroot.Vandamme. "De Europese Centrale Bank ( ECB) moet een nieuwe opdracht krijgen. Nu zorgt ze er alleen voor dat de inflatie beperkt blijft. Dat is onbegrijpelijk. De nieuwe opdracht zou erin moeten bestaan een evenwicht te vinden tussen het in toom houden van de inflatie en het bevorderen van de economische groei. Dat moet een thema worden bij de Europese verkiezingen. De renteverlaging waar Frankrijk en Duitsland om vragen, had er minstens zes maanden geleden al moeten zijn." De cijfers van de regionale groei worden bekendgemaakt. De Vlaamse economie is in 2002 met 0,7 % gegroeid, de Waalse met 0,6 %. Twee Waalse provincies halen de top: Waals-Brabant met 2 % en Luxemburg met 1,6 %. Luik sluit de rij met -0,3 %.Vandamme. "Er is inderdaad een Wallonië met twee snelheden. Serge Kubla, Waals minister van Economie, levert zeer mooi werk in Wallonië en ze beginnen er de vruchten van te plukken. In Vlaanderen volgen we geen eigen weg. We zijn te veel een onderdeel van het federale. Dat de Vlaamse minister-president een federaal minister is geworden, is daar een symbool van. In het bedrijfsleven weten we dat je beter nummer één kan zijn van een klein bedrijf dan nummer twee in een groot."G. M. Fientje Moerman wil bouw Belgisch ruimtetuig stimuleren. Rector André Oosterlinck (KU Leuven) pleit voor één universiteit. Vlaamse overheid hervormt onderwijs niet drastisch genoeg. Inflatie-opdracht van ECB is te beperkt. Vlaanderen volgt te weinig een eigen weg.Volgende week: Bart Verhaeghe, Trends-schaduwminister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen.G.M.