Volgende week: Bart Verhaeghe, Trends-schaduwminister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen.
...

Volgende week: Bart Verhaeghe, Trends-schaduwminister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet. Hugo Vandamme. "Internationale groepen baseren zich bij beslissingen over nieuwe vestigingen voor Onderzoek & Ontwikkeling steeds meer op twee grote criteria. "Ten eerste moet er een uitgesproken vraag zijn van een veeleisend publiek dat vernieuwing eist. In de Europese Unie bestaat die drang wel, maar in de Verenigde Staten is die nóg groter, wat een van de redenen is waarom multinationals zich daar vestigen Het aspect groei is daarbij ook belangrijk, en dat verklaart waarom China zo aantrekkelijk is. "Ten tweede speelt ook de beschikbaarheid van O&O een rol. Wij beseffen onvoldoende dat er in India elk jaar ongeveer 100.000 ingenieurs afstuderen. Het niveau van die mensen is perfect vergelijkbaar met dat van Amerikaanse of Europese ingenieurs. Bovendien vind je er een grote wisselwerking tussen O&O en productie. Snij die twee los van elkaar en je verliest een stuk realiteit. Twee decennia geleden dachten de Amerikanen dat ze het op het vlak van O&O wel alleen zouden kunnen rooien. Zij hebben nadien een inhaalbeweging kunnen maken, dankzij een serieuze kostenvermindering en de zwakke dollar. Bovendien hebben zij met Mexico altijd een goedkoop productiegebied in hun achtertuin gehad. Oost- en Centraal-Europa zouden dat voor ons kunnen zijn, maar ons kostenniveau zal wel naar beneden moeten."Vandamme. "Wie die bedenking maakt, moet ook beseffen dat een bedrijf opstarten anno 2004 iets heel anders is dan tien of twintig jaar geleden. De hoeveelheid reglementen en de moeilijkheid om personeelsleden af te danken, schrikken potentiële ondernemers af. Elders in Europa krijg je veel meer faciliteiten om te ondernemen. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje lanceren acties om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers én investeerders. Landen die sneller reageren, zullen zonder twijfel het intellect van andere regio's aantrekken."Vandamme. "Bij de zaak-Welteke maak ik me meteen de bedenking: wat is nog de functie van al die verschillende centrale banken in Europa? Enkele jaren geleden was het Stabiliteitspact absoluut nodig. Maar nu wordt het gebrek aan flexibiliteit een zwakte tegenover de VS en Azië. We lachten vroeger met de Russische vijfjarenplannen, maar wat wij in Europa doen, is gelijkaardig. Over de plas malen ze er niet om dat hun dollar tijdelijk iets zwakker staat, als ze daarmee de economie kunnen stimuleren. Europa is intussen groot genoeg om dat ook te laten gebeuren, maar durft het niet. Met uitzondering van olie beschikken we nochtans over alle producten, zodat een verzwakking van Europa de Amerikaanse en Aziatische producten niet noodzakelijk duurder maakt. "De Europese Centrale Bank is een afgietsel van de Duitse centrale bank, met als voornaamste doelstelling de inflatie onder controle te houden. Haar Amerikaanse evenknie zoekt een evenwicht tussen stabiliteit en groei. Wij houden al die nationale banken in stand, maar daarvoor moeten andere zaken wijken."Vandamme. "De nieuwe Vlaamse regering moet zich afvragen hoe Vlaanderen als regio succesvol kan zijn in Europa. Niet alle landen zullen het even goed blijven doen, en veel zal afhangen van de manier waarop zij omspringen met O&O, permanente opleiding en het kostenniveau. De voorbije jaren werd de Vlaamse regering te veel als ondergeschikt beschouwd aan de federale. Maar Economie en Wetenschap zijn regionale materies, waardoor elke regio veel resoluter zijn eigen weg moet durven gaan. "Een nieuwe Vlaamse regering mag in ieder geval niet voor nóg meer regels zorgen. Daarom stel ik voor dat alle regeringen in dit land de helft minder ministers zouden tellen. Elke nieuwe minister wil immers bewijzen dat hij iets heeft gedaan. En dus jaagt hij er nog maar eens een batterij wetten door. "De inspanningen van staatssecretaris Vincent Van Quickenborne zijn goed bedoeld, maar inefficiënt. In de bedrijfswereld bekijkt elke onderneming zelf hoe ze haar structuren lichter kan maken. Voor de overheid is er ook maar één goede weg: de ministers moeten zelf administratief vereenvoudigen en het aantal reglementen verminderen. Te beginnen met minder ministers."L.H.De hoeveelheid reglementen en de moeilijkheid om personeelsleden af te danken schrikken potentiële ondernemers in België af. De Europese Centrale Bank is niet meer dan een afgietsel van de Duitse centrale bank. De Vlaamse regering is te veel ondergeschikt aan de federale. De ministers moeten zelf administratief vereenvoudigen (te beginnen met het aantal ministers) en het aantal reglementen verminderen.