VOLGENDE WEEK : Bart Verhaeghe, Trends-schaduwminister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen.
...

VOLGENDE WEEK : Bart Verhaeghe, Trends-schaduwminister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet. Hugo Vandamme. "Terecht, vind ik. Velen vragen zich nog steeds af of we als klein land moeten investeren in ruimtevaart en luchtvaart. Nochtans zijn dat twee domeinen waarin enorm veel nieuwe producten en ontwikkelingen op gang kunnen worden gebracht. Zo ontwikkelden we indertijd met Barco displays voor satelliettoepassingen. Ze moesten aan twee dingen voldoen: erg klein zijn en zo min mogelijk energie opslorpen. Die kleine schermpjes hebben nadien een toepassing in de medische wereld gekregen. Luchtvaart en ruimte zijn essentieel, omdat ze een kader voor innovatie bieden. En ze zijn in staat om jongeren te sensibiliseren voor wetenschappen."Vandamme. "Volledig akkoord. In de eerste twee jaar van de humaniora zou er veel meer exacte wetenschap en techniek gegeven moeten worden. Waarom krijgen leerlingen geen praktijkles in motoronderhoud of elektriciteit? Ik zou zelfs nog verder willen gaan en het technisch en secundair onderwijs laten fuseren. Dat zou een enorme stap vooruit zijn. Maar dat vergt een hele maatschappelijke evolutie. Het is verstandig dat minister Vandenbroucke niet meteen de revolutie predikt, hij zou een ware opstand bij het onderwijspersoneel uitlokken. Maar het momentum is er stilaan. De delokalisatie van de industrie en de concurrentie vanuit Centraal- en Oost-Europa, China en India zijn een realiteit waar we niet meer omheen kunnen. We hebben mensen met een toegevoegde waarde nodig die meer innovatie en technologie kunnen brengen. In de komende drie tot vijf jaar moeten we daar werk van maken."Vandamme. "Ik hoop het. Er zit een beetje sleet op het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) en het VRWB. Het overwicht van de universiteiten in de VRWB is nog altijd te groot. Het bedrijfsleven moet daar een grotere stem in het kapittel krijgen en de overheid moet de mogelijkheid daartoe creëren. En daar zouden de prioriteiten vastgelegd moeten worden: we moeten geld stoppen in onderzoek en ontwikkeling waarmee Vlaanderen iets kan doen. Laten we meer rekening houden met het economische weefsel dat we hebben en het weefsel dat kan ontstaan."Vandamme. "We hebben inderdaad het talent, de kennis en de middelen om met onze kenniseconomie te concurreren met de Amerikanen, en toch slagen we daar niet in. Laten we even de vinger op de wonde leggen. Hebben wij wel het beste onderwijs? Alle grote uitvindingen en Nobelprijzen komen uit Amerika. Het gaat er niet alleen om wie de slimste is. De vraag is: wat doe je met die kennis? Het is vaak niet de eerste van de klas die de mooiste dingen realiseert. We bezitten wel degelijk de kennis, maar we moeten die kennis leren omzetten in daden. En daar is - we moeten eerlijk zijn - ons onderwijs niet goed in. "Ik pleit er ook voor dat we - vanuit de werkgeversorganisatie Voka - meer actief worden in de raden van bestuur van scholen. Er wordt nu volop aandacht besteed aan deugdelijk bestuur in het bedrijfsleven. De volgende stap zal zijn: deugdelijk bestuur voor non-profitinstellingen, scholen en vzw's. Ik pleit voor meer corporate governance in de raden van bestuur van het onderwijs.""Een fusie tussen het technisch en secundair onderwijs zou een enorme stap vooruit zijn."