Amper vier jaar na de monsterfusie van vier van de zes takken van het Beaulieu-imperium, dreigt een nieuwe herverdeling. Luc De Clerck is immers in onderhandeling met zijn broers en schoonbroer om 'zijn' Berry Floor opnieuw uit de fusie los te weken. Berry Floor is de laminaatdivisie uit de voormalige Berry Group van Luc De Clerck.
...

Amper vier jaar na de monsterfusie van vier van de zes takken van het Beaulieu-imperium, dreigt een nieuwe herverdeling. Luc De Clerck is immers in onderhandeling met zijn broers en schoonbroer om 'zijn' Berry Floor opnieuw uit de fusie los te weken. Berry Floor is de laminaatdivisie uit de voormalige Berry Group van Luc De Clerck. Bij de fusie, in de zomer van 2005, kwamen delen van Beaulieu Kruishoutem (Stephan Colle), Ter Lembeek International (Dominiek De Clerck), Ideal Group (Francis De Clerck), Berry Floor Group (Luc De Clerck) en Beaulieu Kunststoffen (vader Roger De Clerck) samen. De fusieonderneming Beaulieu International Group (BIG) tekent voor een omzet van zowat 1,4 miljard euro en telt ongeveer 4700 werknemers. De afspliting van Berry Floor, die in de laatste rechte lijn zou zitten, is opmerkelijk om twee redenen. Ten eerste past de laminaatpoot in het totaal verticaal geïntegreerde vloerbekledingsconcern, dat BIG, naar analogie met zijn Amerikaanse voorbeelden Mohawk (eigenaar van Unilin) en Shaw, wilde zijn. Als die poot gelost wordt, knabbelt BIG aan zijn eigen diversificatiepolitiek. Opmerkelijk ook, omdat de laminaatmarkt, net als de hele vloerbekledingsmarkt, serieus te lijden heeft onder de crisis die zwaar toeslaat in de textielsector. Het is nog maar de vraag of een standalonescenario voor Berry Floor soelaas biedt. "Op het laminaat van Berry Floor valt als product niks af te dingen", zegt een insider. "Het hangt er vooral van af hoe Luc aan de start kan verschijnen. Indien zijn rugzakje bezwaard is met stenen (mee te nemen verliezen, nvdr) dan is dat een serieuze klip om te nemen." In 2007 dook Berry zwaar in het rood, deels door het verlies van enkele grote klanten, onder andere het Amerikaanse Armstrong. Luc De Clerck richtte destijds zijn hoop op laminaat, in een poging om de slabakkende tapijtmarkt te counteren. Hij ging daarbij zo expansief en kapitaalintensief tewerk dat zijn andere divisies niet langer de prioriteit kregen die ze nodig hadden. Het was dan ook niet helemaal verbazingwekkend dat bij de BIG-fusie het saneringsmes eerst in die onderdelen werd gezet. Berry Tuft in het Franse Châteauroux sloot meteen, even later gevolgd door Berry Yarns in Ninove. Luc De Clerck kon het maar moeilijk verkroppen dat net zijn fabrieken er het eerst aan moesten geloven. Eenzelfde kille sanering viel te beurt aan delen van het imperium van Dominiek De Clerck. Dat leidde tot geruzie waarbij Dominiek De Clerck even uit de raad van bestuur werd gewipt, maar via juridische weg eiste hij alsnog zijn zitje op. Ook van Luc De Clerck is geweten dat hij uiterst emotioneel reageerde op de forcing die zijn broer Francis De Clerck en schoonbroer Stephan Colle bij de fusie voerden. Vooral Francis De Clerck, net als Dirk Dees (de rechterhand van Colle) co-gedelegeerd bestuurder van de groep, laat zich daarbij niet onbetuigd. De voormalige CEO van de groep, Christophe Deroose, die vorig jaar verkaste naar Acerta, zei daarover aan Trends dat het gewoon een kwestie was van economische logica, gekoppeld aan objectieve criteria. Dat alles kon niet verhinderen dat Luc De Clerck zich in het defensief gedrongen voelde. "Maar vergis je niet", zegt een insider. "De broers rollen dan wel over straat, maar als het er echt op aankomt, kiezen ze nog altijd voor de familie." Het zag er bij de start van Berry Floor veelbelovend uit. De laminaatmarkt stond aan de vooravond van een wereldwijde boom. Ook Balta kwam met zijn Balterio de neus aan het venster steken. Het was echter Unilin dat de toon zette en erin slaagde om met Quick.Step een heuse merknaam uit te bouwen. Wielersponsoring en de capriolen van halfgod Tom Boonen hielpen daarbij. Ook Luc De Clerck vond als cosponsor van het Discovery Channel team, met vlaggenschip Lance Armstrong, in de wielersponsoring een uitweg om enige naambekendheid te verwerven. Maar dat bleek nooit genoeg om uit de schaduw te treden van zijn illustere wegbereider. Neem daarbij nog de talloze conflicten over de patenten op het kliksysteem, waarmee de laminaatplanken gemakkelijk gelegd kunnen worden, en enige animositeit was nooit ver weg. Echt verrassen doet de huidige stap niet, heet het in het wereldje. "De BIG-broers hebben een hekel aan marketing en communicatie, en enige affiniteit met hout is er niet. Alle aandacht gaat nu naar het textiel en de tapijten, en dan is de laminaatdivisie een molensteen die ze liever kwijt dan rijk zijn." Een mogelijkheid is ook dat Luc De Clerck zijn Berry terug wil om zijn zoon Arnoud te lanceren, los van de andere Beaulieu-familieleden. In ieder geval, de laminaatmarkt lijkt stilaan het verzadigingspunt bereikt te hebben. Onder dat gesternte Berry Floor nieuw leven inblazen, getuigt van lef, of roekeloosheid. Welke van de twee eigenschappen op Luc De Clerck van toepassing is, zal moeten blijken. (T) Lieven Desmet