Onder de bezielende leiding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel bereikten de leiders van de acht rijkste landen (G8) vorige vrijdag een informeel akkoord over een substantiële verlaging van de broeikasgassen. Ook de Amerikaanse president George Bush - een notoire disbeliever van de klimaatverandering - schaarde zich erachter, maar weigerde een concrete doelstelling te ondertekenen. De milieubeweging reageerde teleurgesteld op de verklaring.
...

Onder de bezielende leiding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel bereikten de leiders van de acht rijkste landen (G8) vorige vrijdag een informeel akkoord over een substantiële verlaging van de broeikasgassen. Ook de Amerikaanse president George Bush - een notoire disbeliever van de klimaatverandering - schaarde zich erachter, maar weigerde een concrete doelstelling te ondertekenen. De milieubeweging reageerde teleurgesteld op de verklaring. Toch is het bescheiden compromis een belangrijke kentering in het debat. Het feit dat de Verenigde Staten nu eindelijk de opwarming van de aarde erkennen, is een eerste stap in de goede richting. Ook Peking presenteerde begin deze maand zijn eerste klimaatplan. De Chinese regering wil de uitstoot van CO2 drukken door hernieuwbare energiebronnen en nucleaire centrales, maar pint zich evenmin vast op een concreet streefgetal. Wel neemt ze zich voor tegen 2010 een vijfde minder energie te verbruiken dan nu. Dankzij deze kleine toegevingen maakt de milieuconferentie van de VN in Bali eind dit jaar kans op slagen om wereldwijd vanaf 2012 tot bindende afspraken te komen (Kyoto Plus). Om de andere continenten over de brug te krijgen, beloofde Europa enkele maanden geleden de CO2-uitstoot eenzijdig met 20 % te verminderen tegen 2020. Maar dat is allemaal politiek. Intussen tonen duurzame bedrijven de weg. In 2000 slaagde chemiereus Dupont erin zijn uitstoot van broeikasgassen met 40 % te verminderen in vergelijking met 1994. Begin dit jaar brak de US Climate Action Partnership - waaronder BP, Caterpillar, DuPont en General Electric - een lans voor de wettelijke vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 30 % tegen 2020 en maximaal 60 % tegen 2050. In eigen land zal Volvo Truck Europe binnen zeven maanden geen broeikasgassen meer uitstoten door volledig gebruik te maken van groene energie. Chemiereus BASF slaagde er in 2006 in haar CO2-emissies met 23 % te verminderen. En bij werkgeversfederatie Unizo loopt sinds februari 2007 een campagne om uiterlijk tegen 2012 het energieverbruik onder de kleine en middelgrote ondernemingen te laten dalen met 7,5 %. Uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) blijkt dat de Vlaamse industrie twee jaar geleden al 12,9 % minder koolstofdioxide uitstootte dan in 1990. De relatief grootste stijging gebeurde in het transport (+28,7 %) en de huizen (+12,6 %), terwijl de elektriciteitsmaatschappijen het grootste aandeel van de broeikasgassen (27,4 %) voor hun rekening nemen. Hier moeten de grootste inspanningen geleverd worden. Dat is mogelijk door een verschuiving van lasten op arbeid naar een algemene heffing op milieuvervuiling, een tijdelijk behoud van kernenergie, de aankoop van hernieuwbare bronnen, een decentralisering van de energieproductie, de invoering van derdepartijfinanciering voor energiebesparingen in woningen en de openbare veiling van emissierechten. Zo kan ons land met relatief de minste inspanningen de uitstoot van broeikasgassen met 30 % verminderen tegen 2020, aldus een recente studie van professor Stef Proost (KU Leuven). Eric Pompen