Hoe meer trafiek de Vlaamse havens binnenrijven, hoe minder werk er is. Zeebrugge lijkt de enige hoop voor de dokwerkers.
...

Hoe meer trafiek de Vlaamse havens binnenrijven, hoe minder werk er is. Zeebrugge lijkt de enige hoop voor de dokwerkers.De Vlaamse havens verhandelen sinds 1980 steeds meer goederen. Toch zorgde die trafiektoename niet voor extra havenjobs, integendeel. Van de 104.000 arbeidsplaatsen in de Vlaamse havens in 1986, restten er eind 1995 nog 90.000. De almaar oprukkende containerisering van de Vlaamse havens vraagt hoe langer hoe minder dokwerkers. De cijfers komen uit het jaarverslag 1995 van de Vlaamse Havencommissie. Die commissie blijft uiterst voorzichtig bij de vergelijking van de havencijfers. "De cijfers vormen een combinatie van zeer uiteenlopende studies," verontschuldigt de commissie, die voor de komende jaren meteen wel vergelijkbare sociaal-economische gegevens per havenregio belooft. Intussen gaat het duidelijk bergaf met de werkgelegenheid in de Vlaamse havens. Tussen 1985 en 1995 boette de havenwerkgelegenheid, vergeleken met de totale werkgelegenheid in de betrokken arrondissementen, aan belang in. Het aandeel van de Antwerpse haven kapseisde van 21,8 naar 16,3 % ; dat van de Gentse collega van 15 naar 12,5 %. Alleen Zeebrugge bleef tussen 1985 en 1995 enigszins stabiel : de haven tekent voor zowat 12 % van de totale werkgelegenheid in het arrondissement.Vooral de industriële havenbedrijven verloren jobs. Het Antwerpse havengebied telde begin 1995 nog 58.500 banen, 18 % minder dan in 1985 en dat terwijl de goederentrafiek over dezelfde tien jaar steeg met 27 %. In de industrie werden, door de teloorgang van de scheepsbouw én de rationaliseringen bij de auto-industrie, 7596 banen geschrapt, in de publieke sector 2323, bij de havenbedrijven 2984.In de Gentse haven werkten begin 1995 nog 21.767 mensen, 1202 minder dan in 1985. Gent diende tussen 1985 en 1995 ook een terugval van de trafieken te verwerken. Vooral de publieke sector (-20 %) en de havengebonden bedrijven (-4,4 %) leden in Gent verlies ; de industriebedrijven in de Gentse haven, goed voor 82 % van de werkverschaffing in het arrondissement, vergrootten daarentegen hun aandeel. De Oostendse haven telde eind 1990 nog 1921 jobs, een terugval met 19 % ten opzichte van 1980.Alleen de haven van Zeebrugge brengt positief nieuws : een trafiektoename van 155 % tussen 1985 en 1995 resulteerde in 4 % meer werk, vooral in de havenoverslag. Begin 1995 telde de kusthaven 9940 jobs en 935 dokwerkers tegenover 360 in 1980. Eind 1995 telde Antwerpen 6367 dokkers (9370 in 1985). Gent had er 565, terwijl er dat in 1983 nog 925 waren. De Zeebrugse dokwerkers moeten wel op hun tellen beginnen te letten : eerder dit jaar verloor de haven een fruittrafiek uit Florida aan Gent en het ferryverkeer is ook al niet erg toekomstzeker. FERNAND TRAEN (HAVEN ZEEBRUGGE) De haventrafiek steeg met 155 %, de werkgelegenheid met 4 %.