Volgens AXA hebben vakbonden en werkgevers op sectorniveau afgesproken enkel de loonbarema's aan de inflatie aan te passen. Daarom hoeft de verzekeraar niet alle lonen volledig te indexeren.
...

Volgens AXA hebben vakbonden en werkgevers op sectorniveau afgesproken enkel de loonbarema's aan de inflatie aan te passen. Daarom hoeft de verzekeraar niet alle lonen volledig te indexeren. "In de meeste sectoren is afgesproken alle lonen te indexeren. In sommige sectoren staat in de cao dat bijvoorbeeld enkel de loonschalen of de minimumlonen moeten worden geïndexeerd. Dat zijn uitzonderingen", zegt Jan Vanthournout, senior legal manager van SD Worx. Volgens Elien De Clercq van Partena Professional vielen eind 2020 ongeveer 255.000 werknemers onder sectoren of deelsectoren waar niet in een indexering van de reële lonen is voorzien in de paritaire comités. "In die sectoren is de werkgever op basis van de sectorale regelgeving niet verplicht een indexering van de werkelijke lonen toe te passen", zegt De Clercq. 1 Over welke sectoren spreken we? Het gaat om zeventien sectoren uit een lange lijst. Behalve voor medewerkers van banken zijn bijvoorbeeld ook voor het personeel van vrije beroepers, van gas- en elektriciteitsbedrijven, in de non-profitsector en nog enkele kleine sectoren geen afspraken over de indexering van de reële lonen. 2 Betekent dat dat alle bedrijven in die sectoren kunnen stoppen met het indexeren van de lonen die hoger zijn dan de loonschalen? "Bedrijven moeten niet enkel de afspraken op sectorniveau respecteren, maar ook de afspraken op bedrijfsniveau", waarschuwt Vanthournout. "Je moet dat geval per geval bekijken. Maar het is sowieso altijd beter akkoorden te sluiten tussen werkgevers en werknemers dan eenzijdig een cao op te zeggen of te stoppen met een gebruik." Vanthournout merkt op dat werknemers meer bereid zijn akkoorden te sluiten als bedrijven de voorbije jaren geïnvesteerd hebben in overleg en communicatie met hun personeel.