Het Japanse Nitto Denko Corporation stelt als producent van industriële kleefband wereldwijd meer dan 30.000 mensen tewerk. Het Europese hoofdkwartier is gevestigd in Genk en telt 650 werknemers. In het verleden moest het productiebedrijf opboksen tegen bekende namen zoals Philips en Ford. In de schaduw van die grote werkgevers is Nitto Europe uitgegroeid tot een belangrijke werkgever in de regio. Dit jaar viert de Limburgse vestiging haar veertigjarige bestaan, en meteen wordt ook de eerste werknemer met veertig jaar dienst gehuldigd. Het personeel staat dan ook bekend om zijn hoge retentiegraad.
...

Het Japanse Nitto Denko Corporation stelt als producent van industriële kleefband wereldwijd meer dan 30.000 mensen tewerk. Het Europese hoofdkwartier is gevestigd in Genk en telt 650 werknemers. In het verleden moest het productiebedrijf opboksen tegen bekende namen zoals Philips en Ford. In de schaduw van die grote werkgevers is Nitto Europe uitgegroeid tot een belangrijke werkgever in de regio. Dit jaar viert de Limburgse vestiging haar veertigjarige bestaan, en meteen wordt ook de eerste werknemer met veertig jaar dienst gehuldigd. Het personeel staat dan ook bekend om zijn hoge retentiegraad. De productieafdeling met aanverwante divisies -- zoals engineering, maintenance, quality assurance en quality control -- telt het grootste aantal medewerkers. De profielen in het bedrijf variëren van mensen met een technisch A2-diploma over bachelors tot masters en doctors. Zowel voor arbeiders als voor bedienden worden interne opleidingen georganiseerd. "650 mensen tewerkstellen betekent ook dat honderden gezinnen rekenen op een stabiele toekomst waarin ze hun plannen kunnen waarmaken", zegt bestuurder Eric Pass. "Dat is in het huidige economische en fiscale klimaat een permanente uitdaging." Om geschikte medewerkers aan te trekken, doet Nitto Europe de nodige inspanningen om zich als werkgever in de markt te zetten. "Voor onze afdelingen engineering, development en maintenance richten we ons op scholen met technische bacheloropleidingen", zegt Pass. "We proberen bijna-afgestudeerden ervan te overtuigen dat ons bedrijf een internationale speler is die lokaal heel wat uitdagingen kan aanbieden. Voor sales en marketing gaan we eerder op zoek naar mensen met beroepservaring." Ook de sponsoring van KRC Genk paste initieel in die strategie van Nitto Europe. "Hiermee zijn we begonnen in 1998. We waren toen nog onbekend en hadden moeite om kandidaten aan te trekken. Maar dankzij onze sponsoring stonden mensen plots aan te schuiven om bij ons te solliciteren. Na al die jaren is dat effect wel wat uitgewerkt, en past onze langdurige samenwerking met KRC Genk nu eerder in ons MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen, nvdr.) via gratis toegangskaarten voor verenigingen met een goed doel." Voor zijn personeelsbeleid geniet Nitto Europe volledige zelfstandigheid in de groep. Toch vormen cultuurverschillen met het Japanse management volgens Eric Pass soms een uitdaging. "Neem nu het feit dat je in Japan als werkgever het loon van je werknemers kan doen krimpen in economisch moeilijkere tijden, of in functie van het individuele prestatieniveau. In België beschikken we niet over die flexibiliteit. Dat is voor de Japanse directie moeilijk te begrijpen." "Bovendien zoeken we in Europa naar een almaar betere balans tussen werk en privé. In Japan blijft privé ondergeschikt aan werk. Toch zijn er ook in België heel wat jonge werknemers die graag wat willen bijverdienen via overuren. Een werkgever die hun deze mogelijkheid biedt, wordt in ons land geconfronteerd met aanzienlijke extra sociale bijdragen. Idem voor een variabele vergoeding die je als bedrijf zou kunnen uitbetalen voor uitzonderlijke prestaties. Wanneer we als economie beter willen presteren dan andere landen, dan moeten we diegenen die extra inspanningen leveren daarvoor net belonen in plaats van hen te straffen." ROEL VAN ESPEN