Vlaams politiek geklungel
...

Vlaams politiek geklungelPolitiek Den Haag is het getalm (sommigen zeggen : geklungel) van de Vlaamse regering beu. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het onduidelijk of de regering- Van den Brande gisteren, woensdag 4 december, een bouwvergunning zou goedkeuren voor een pijpleiding Zeebrugge-Zeeland over Gent, deels langs het traject van een leiding van de Nationale Maatschappij voor Pijpleidingen van Ackermans & van Haaren om Gasunie te koppelen aan de Interconnector. Deze bouwvergunning zou toegekend worden naast die voor de VTN-lijn van Distrigas die in Zeebrugge de Interconnector eveneens aansluit op het Belgische en Duitse gasnet. Trends tastte bij het ter perse gaan in het duister. Dit belet niet dat in de voorbije dagen meer dan duidelijk werd dat de regering- Kok tot op het hoogste niveau de avonturen van Gasunie in Vlaanderen volgt en er het zijne van denkt. Een politiek waarnemer in Den Haag : "Premier Kok, Economieminister Wijers en staatssecretaris Europese Zaken Pattijn begrijpen het gebrek aan zakelijke besluitvorming in Vlaanderen niet. De sfeer tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering die lang op beau fixe stond is tussen september en oktober omgeslagen naar verbazing en irritatie. Van de Vlaamse regering krijgt Den Haag wel veel mooie woorden, maar weinig daden." Staatssecretaris Pattijn bracht een bezoek aan minister-president Van den Brande, Economieminister Wijers schreef een brief aan Economieminister Eric Van Rompuy waarin onder meer verwezen werd naar de reciprociteit. Distrigas belevert het Nederlandse EZN, een concurrent van Gasunie, maar sluit met aanwending van alle mogelijke lobbymiddelen, de deur voor wedijver uit het noorden. Minister Wijers is een oud-collega van Van Rompuys kabinetschef Herman Daems. Beiden waren consultant van het Nederlandse managementadviesbedrijf Horringa & De Koning. Dat dit een verloren strijd is, beseft ook de top van Tractebel (de dirigent van het symfonie-orkest Distrigas). Daar is onomwonden te horen : "De positie van Distrigas is onhoudbaar, maar we trachten deze ontwikkeling zolang mogelijk af te remmen. Over twee à maximaal drie jaar is de vrije gasmarkt in België echter een feit."Wat heeft dit voor gevolgen voor de koers van het aandeel-Distrigas op de beurs en voor de feitelijke waarde van de gasaandelen in handen van de intercommunales ?