WIE

Irene Veldstra (44)
...

Irene Veldstra (44) CEO en verkoopdirecteur Getronics Benelux Irene Veldstra haalde een IT-bachelor aan de Technische Hogeschool Eindhoven, terwijl ze in Finland stage liep voor een Fins bedrijf. Voor de ICT-integrator Atos Origin trok ze naar Canada als consultant voor multinationals. Ze reisde veel, vooral naar de Verenigde Staten, tot ze daar ging wonen. De dotcomcrisis dreef haar terug naar Europa. Ze versloeg honderden kandidaten voor een adviseurspositie bij WIPO, een agentschap van de Verenigde Naties in Genève. In 2004 begon ze opnieuw bij Atos, eerst in België en daarna voor de hoofdzetel in Parijs. Ze nam in 2009 een loopbaanonderbreking, toen ze twee kinderen kreeg met haar Nederlandse man. Drie jaar later haalde Ronny De Goedt, de CEO van Getronics Belux, haar binnen voor het monteren van grote offertes. Vorig jaar keerde ze naar Getronics terug, na tweeenhalf jaar bij Orange Business Services. Ze volgt Daniel Minschart op, die om gezondheidsredenen onbeschikbaar is. Sinds de Amerikaans-Braziliaanse ICT-entrepreneur Nana Baffour vorig jaar Getronics heeft overgenomen, is de ambitie aangescherpt. "De groep wil in 2020 een miljard euro omzet draaien, het dubbele van nu", zegt Veldstra. Drie kwart van de expansie komt van overnames. Ook Nederland, waar Getronics goeddeels verdween toen KPN er de activiteiten opslorpte, staat op het menu. Veldstra vindt dat je in de verkoop vooral niet te klein mag denken. Getronics is bij ons vooral bekend als outsourcer van werkplekbeheer, onder meer voor de Europese instellingen. Veldstra wil hogerop binnenkomen bij klanten. "Getronics moet innovatiever denken, op grotere schaal, met veel meer gebruik van de competenties uit andere landen", zegt ze. Daaronder telt ze cyberbeveiliging, app-ontwikkeling en een elektronisch patiëntendossier. Als Nederlandse heeft ze alvast een vlot contact met de Noorderburen. Rally's met klassieke auto's.