Scheepstransport is in een jaar viermaal duurder geworden en de grondstoffen-...

Scheepstransport is in een jaar viermaal duurder geworden en de grondstoffen- en de energieprijzen zijn gemiddeld met meer dan de helft gestegen. Toch hoeft het Westen zich nog niet schrap te zetten voor een pittige inflatiegolf. De OESO heeft uitgerekend dat de hogere inputkosten de inflatie tijdelijk 1 à 1,5 procentpunt hoger tillen in de G20, de groep van de rijkste twintig landen.