Hoe kijkt u terug op één jaar regering-Michel? Krijgt ze goede punten?

BART VAN CRAEYNEST. "Ik zie twee positieve evoluties. Ten eerste heeft de regering het signaal gegeven dat we met zijn allen langer moeten werken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 66 en 67 jaar, zij het pas in 2025 en 2030. Ook de strengere regels voor vervroegd pensioen en brugpensioen zijn belangrijk. De regering kon verder gaan, maar het is een goed begin. Hetzelfde geldt voor de taxshift. De lasten op arbeid gaan substantieel omlaag. Maar ik zou ontgoocheld zijn mocht het ...

BART VAN CRAEYNEST. "Ik zie twee positieve evoluties. Ten eerste heeft de regering het signaal gegeven dat we met zijn allen langer moeten werken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 66 en 67 jaar, zij het pas in 2025 en 2030. Ook de strengere regels voor vervroegd pensioen en brugpensioen zijn belangrijk. De regering kon verder gaan, maar het is een goed begin. Hetzelfde geldt voor de taxshift. De lasten op arbeid gaan substantieel omlaag. Maar ik zou ontgoocheld zijn mocht het daarbij blijven." VAN CRAEYNEST. "Het blijft wachten op een grote belastinghervorming die een einde maakt aan het woud van aftrekposten en uitzonderingen. Ik vind het wel positief dat de regering de lagere lasten op arbeid compenseert met hogere taksen op consumptie en milieuvervuiling. In die laatste categorie behoort de Belgische fiscale druk tot de laagste van Europa. Voor indirecte belastingen zoals die op consumptie zit België rond het Europese gemiddelde. De belastingen op consumptie die nu verhoogd worden zijn eigenlijk peanuts. Je kan daar veel verder in gaan, als je in ruil de arbeidslasten verder verlaagt. België heeft een open economie die leeft van de export. Consumptie extra belasten is geen probleem, want 50 procent van wat we consumeren voeren we in." VAN CRAEYNEST. "Ja. Al kan je niet zomaar zeggen over hoeveel jobs het gaat. De lagere lasten op arbeid creëren een kader voor jobcreatie. De rest hangt af van de economische conjunctuur. De voorbije jaren nam de jobcreatie toe, maar het ging vooral om gesubsidieerde banen. Nu moet de privésector die taak overnemen." VAN CRAEYNEST. "Dat is een truc die zowat alle regeringen gebruiken. De regering heeft al bespaard op de overheidsuitgaven, maar moet nog veel meer doen. De vakbonden vrezen voor een sociaal bloedbad, terwijl de sociale uitgaven in België tot de hoogste van Europa behoren. Daar is nog maar zeer weinig aan gedaan. De overheidsuitgaven zonder rentelasten liggen nog altijd boven 50 procent van het bbp. België moet dringend terug naar het niveau van voor de crisis van 2007-2008. De verleiding is groot om pas dieper te snijden in de uitgaven zodra de economische groei weer aantrekt tot 2 of 3 procent. Maar daarop zullen we nog lang moeten wachten. De kans is reëel dat de economische groei de komende jaren rond 1,5 procent blijft schommelen. Dat is het goede moment om de uitgaven verder te doen dalen. Als de regering niets doet en er komt weer een recessie aan, zijn we te laat." ALAIN MOUTON