Limburgers verdienen gemiddeld nog altijd 10 % minder dan andere Vlamingen. Voeren blijft Vlaanderens armste gemeente.
...

Limburgers verdienen gemiddeld nog altijd 10 % minder dan andere Vlamingen. Voeren blijft Vlaanderens armste gemeente.Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt in Limburg nog altijd 10 % lager dan in Vlaanderen. De kloof tussen Limburg en de rest van Vlaanderen schommelt al sinds begin de jaren tachtig rond de 10 %. Op Belgisch niveau boeken de Limburgers dan weer vooruitgang : de achterstand is van 10 % in 1982 teruggelopen naar 5 % in 1994. Dat is echter vooral te wijten aan de achteruitgang van de inkomens die in Wallonië worden gegenereerd.De meest recente cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) openbaren een gemiddeld inkomen per Limburger van 337.100 frank in 1994. Het Vlaamse gemiddelde ligt in dat jaar op 373.700 frank, het Belgische strandt op 356.800 frank. Ook per gezin lees : per belastingaangifte blijft Limburg, met gemiddeld 860.900 frank, 3 % onder het Belgische en 5 % onder het Vlaamse gemiddelde. De Limburgers blijven dus, qua inkomsten, de rodelantaarndragers van Vlaanderen. De Vlaams-Brabanders mogen de gele trui omgorden : zij zijn, met een gemiddeld inkomen van 422.100 frank, de rijksten van Vlaanderen én van België. De Vlaamse provincies bezetten de vijf eerste plaatsen in de rangschikking der rijksten van het land ; Limburg moet een zesde plaats delen met Waals-Brabant. Aan de staart van het Belgische inkomenspeloton bengelen de Henegouwers. Die moeten het jaarlijks rooien met 310.900 frank per man. Ook al, zo mag duidelijk zijn, worden hier alleen de totaal belastbare én aangegeven netto-inkomens in rekening gebracht. Inkomsten uit zwartwerk of rente van buitenlandse rekeningen naar schatting hebben de Belgen alleen al in Luxemburg meer dan 1000 miljard frank belegd zijn niet opgenomen. Ook met allerlei fiscale aftrekposten of niet-belastbare inkomsten zoals kinderbijslagen of vervangingsinkomens is geen rekening gehouden.De rijkste Belgen met zijn allen gaven we in 1994 3608 miljard frank aan, verdeeld over 4.079.895 belastingaangiften zijn die van het Waals-Brabantse Lasne. Die gaven in 1994 per persoon 512.000 frank aan ; die van Burg-Reuland, in de Oostkantons, toonden met 233.200 frank het kleinste inkomen.Binnen Limburg stijgen slechts drie gemeenten boven het Vlaamse gemiddelde : provinciehoofdplaats Hasselt (398.200 frank), het chemisch bolwerk Tessenderlo (377.700 frank) en de universiteitsgemeente Diepenbeek (377.100 frank). Helemaal onderaan de Limburgse én Vlaamse inkomensladder verschijnen de ex-mijnwerkersgemeente Maasmechelen (294.900 frank), het kleine Herstappe (290.300 frank) én Voeren (286.700 frank).INKOMENS Vlaams-Brabanders zijn de rijkste Belgen, Limburgers de armste Vlamingen.