Zoals Trends verleden week meldde (blz. 21, "Zijn de slijpers te geslepen?"), is er binnen de diamantsector heel wat heibel ontstaan over het "sociaal plan", waarbij een heffing op diamanttransacties zal dienen om de RSZ-bijdrage voor de noodlijdende diamantslijperijen te verlagen. Vorige week vrijdag keurde de raad van bestuur in een spoedzitting een motie van wantrouwen goed tegen Edouard Denckens, voorzitter van de ...

Zoals Trends verleden week meldde (blz. 21, "Zijn de slijpers te geslepen?"), is er binnen de diamantsector heel wat heibel ontstaan over het "sociaal plan", waarbij een heffing op diamanttransacties zal dienen om de RSZ-bijdrage voor de noodlijdende diamantslijperijen te verlagen. Vorige week vrijdag keurde de raad van bestuur in een spoedzitting een motie van wantrouwen goed tegen Edouard Denckens, voorzitter van de Hoge Raad voor Diamant. Denckens is voorzitter van het Syndicaat van de Belgische Diamantnijverheid en ijverde in die functie voor een heffing van (maximaal) 0,1% op de transacties. In het beginstadium werd deze idee gesteund door de Antwerp Action Group ( AAG), een belangenorganisatie van (onder meer heel wat Indische) diamanthandelaars. Maar sinds enkele weken is er een open conflict tussen beide partijen, wat tijdens de vergadering vorige week vrijdag resulteerde in de motie van wantrouwen door twaalf van de dertien aanwezige bestuursleden (op een totaal van 26). Pijnlijk: de meeste overige leden waren toen aanwezig op de begrafenis van een prominente Antwerpse diamantair. Denckens bestrijdt de wettelijkheid van de vergadering en hoopt dat de (gewone) vergadering van maandag 18 januari de motie zal afkeuren. Een lid van de vergadering: "Zelfs als Denckens het haalt, zit de HRD voor een tijd in het slop. Een meerderheid van de 26 leden is waarschijnlijk gekant tegen de voorzitter, maar een motie van wantrouwen - gesteund door de vier diamantbeurzen - vereist driekwart van de stemmen. Zo komen we in een Clintoniaanse toestand: een afzetting is niet mogelijk, maar een behoorlijk bestuur evenmin. En dat net op een cruciaal ogenblik voor de sector." Edouard Denckens zegt zich te zullen neerleggen bij de meerderheid, maar "ik wil eerst vergaderen met de mensen van de nijverheid alvorens ik mijn definitieve houding bepaal."Vertegenwoordigers van de leden-verenigingen van de Hoge Raad voor Diamant menen dat Denckens het sociale dossier bijzonder onhandig heeft aangepakt. "Door zijn dictatoriaal optreden heeft hij heel wat ego's - en zo zijn er nogal wat in de diamantsector - gekrenkt," aldus een voorzitter van een van de leden-verenigingen. Denckens zelf meent dat de heisa steunt op een "misverstand omtrent de invulling van het sociaal plan".