De Belgische economie is voor haar energiebevoorrading voor 75 procent afhankelijk van invoer uit het buitenland. Door de geplande sluiting van de kerncentrales stijgt dat zelfs tot 85 p...

De Belgische economie is voor haar energiebevoorrading voor 75 procent afhankelijk van invoer uit het buitenland. Door de geplande sluiting van de kerncentrales stijgt dat zelfs tot 85 procent tegen 2030, waardoor we nog kwetsbaarder worden voor dure energie en geopolitieke spanningen, zoals het getouwtrek rond Oekraïne. Dit jaar stijgt de factuur van onze energie-import vlot met 15 miljard euro in vergelijking met 2020. Veel kan België niet doen om de risico's te beperken. De mogelijkheden om strategische reserves aan te leggen zijn beperkt. De jarenoude diversificatiestrategie in het aankoopbeleid botst op een toenemend marktaandeel van het OPEC-kartel en Rusland. De investeringen in hernieuwbare energie bieden slechts een klein beetje soelaas, en ook de elektrificatie van de economie is afhankelijk van materialen die we moeten invoeren.