1/ De bestuursvergoeding (de zogenaamde 'retainer', meestal de 'vaste vergoeding' genaamd) bedraagt in België gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro, bij de Bel20-bedrijven ligt dat een pak hoger. Een bestuursvoorzitter krijgt meer dan een gewone bestuurder, vaak het dubbele.
...

1/ De bestuursvergoeding (de zogenaamde 'retainer', meestal de 'vaste vergoeding' genaamd) bedraagt in België gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro, bij de Bel20-bedrijven ligt dat een pak hoger. Een bestuursvoorzitter krijgt meer dan een gewone bestuurder, vaak het dubbele. 2/ De bijkomende vergoeding voor een specifieke rol, bijvoorbeeld voor bestuurders die zitting hebben in een van de ondersteunende comités van de raad van bestuur (auditcomité, benoemingscomité, remuneratiecomité...). Wie een comité voorzit, krijgt meer dan een gewoon lid van het comité. Zowel de bestuursvergoeding als de bijkomende vergoeding wordt vaak gekoppeld aan het aantal vergaderingen of bijeenkomsten, waardoor ze een vaste en een variabele component hebben. Het gevolg is dat er een hoop hybride modellen bestaan. Elke onderneming heeft zo'n beetje haar eigen model ontwikkeld. 3/ De variabele of aandelengerelateerde beloning in functie van de resultaten of de beurskoers, of een recht op aandelenopties, wordt slechts heel zelden toegekend aan niet-uitvoerende of onafhankelijke bestuurders. Daarmee volgen de meeste Belgische beursgenoteerde ondernemingen de code voor corporate governance die bepaalt dat niet-uitvoerende bestuurders beter geen variabele beloning ontvangen. Het enige bedrijf uit de Bel20 dat opties toekent aan zijn bestuurders, is AB InBev. Colruyt, Bois Sauvage en Recticel hebben een winstgerelateerde beloning. DE CIJFERS IN DE TABEL ZIJN BRUTOBEDRAGEN VOOR HET BOEKJAAR 2008. De eerste 19 bedrijven (tot en met UMICORE) zijn BEL20'ers. Bestuursvergoeding67.000 euro voor tien vergaderingen van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 1500 euro per bijeenkomst van een comité of per bijkomende vergadering RvB Bestuursvergoeding25.000 euro Bijkomende vergoeding 2500 euro voor de leden van het remuneratiecomité en 4000 euro voor de leden van het auditcomitéBestuursvergoeding50.000 euro Bijkomende vergoeding 12.500 euro voor de leden van het auditcomité,7500 euro voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomitéBestuursvergoeding37.184 euro + 2479 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 1487 euro per vergadering voor leden van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het strategisch comitéBestuursvergoeding25.000 euro + 5000 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 2500 euro per vergadering van een adviserend comité van de raad van bestuur Bestuursvergoeding20.000 euro + 2500 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 6250 euro voor leden van een comité + 700 euro per vergadering van deze comités Bestuursvergoeding81.200 euro Bijkomende vergoeding Niet bekend Winstgerelateerde vergoeding 3,36 miljoen euro tantièmes te verdelen onder zes bestuurders Bestuursvergoeding80.000 euro Bijkomende vergoeding 5000 euro voor de leden van een comité van de raad van bestuur Bestuursvergoeding20.000 euro + 2000 euro per vergadering van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 2000 euro per vergadering van een van de gespecialiseerde comités Bestuursvergoeding37.500 euro Bijkomende vergoeding 12.500 euro voor de leden van een comité van de raad van bestuur Bestuursvergoedingzowel een vast bedrag als een zitpenning per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, maar KBC weigert de bedragen vrij te geven Bijkomende vergoeding er is een niet vrijgegeven vergoeding voor bestuurders die in het auditcomité zetelen, geen extra vergoeding voor bestuurders in het benoemings- en vergoedingscomitéBestuursvergoeding30.000 euro Bijkomende vergoeding 2000 euro per bijeenkomst van een statutair of comité ad hoc van de raad van bestuur Bestuursvergoeding15.000 euro Bijkomende vergoeding 10.000 euro voor leden van een van de comités Bestuursvergoeding50.000 euro Bijkomende vergoeding 10.000 euro per comité van de raad van bestuur. Bestuursvergoeding10.000 euro Bijkomende vergoeding 5000 euro voor een lid van het auditcomité en 10.000 euro voor een lid van het benoemings- en remuneratiecomitéBestuursvergoeding35.000 euro + zitpenning van 2500 euro per vergadering Bijkomende vergoeding 4000 euro per zitting van het auditcomité en 2500 euro per zitting van de comités verloning en benoemingen, en financiën Bestuursvergoeding35.000 euro + 2571 euro per zitting van de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 10.000 euro voor een lid van het auditcomité + 1000 euro per zitting van dit comité; 7000 euro voor een lid van het strategisch comité, het remuneratie- comité en het benoemingscomité + 1000 euro per zitting Bestuursvergoeding60.000 euro + zitpenning van 1000 euro per vergadering Bijkomende vergoeding 7500 euro voor de leden van de comités van de raad Bestuursvergoeding20.000 euro + 2500 euro per bijgewoonde vergadering Bijkomende vergoeding 4000 euro per bijgewoonde vergadering van het auditcomité en 3000 euro per bijgewoonde vergadering van het benoemings- en bezoldigingscomitéBestuursvergoeding20.000 euro Bijkomende vergoeding zitpenning per aan- wezigheid op de bijeenkomsten van de comités van de raad van bestuur Bestuursvergoeding5000 euro Winstgerelateerde vergoeding variabel bedrag dat overeenkomst met 2/95ste van de winst van de vennootschap die jaarlijks wordt uitgekeerd, en in gelijke delen verdeeld wordt over alle bestuurders Bestuursvergoeding25.000 euro + zitpenning van 5000 euro per bijgewoonde vergadering Bijkomende vergoeding 12.500 euro voor leden van het auditcomité en 3000 euro voor leden van het benoemings- en remuneratiecomitéBestuursvergoeding1500 euro per aanwezigheid op de raad van bestuur Bijkomende vergoeding 1500 euro voor elke vergadering van de vaste en comités ad hoc in de raad van bestuur Aandelen- of winst- gerelateerde vergoeding toekenning van 3000 warrants Bestuursvergoeding25.000 euro per jaar (voor 8 vergade-ringen) + 800 euro voor elke extra vergadering Bijkomende vergoeding 6000 euro voor leden van een comité van de raad van bestuur + 800 euro voor elke extra vergadering Bestuursvergoeding3000 euro + 300 euro per aanwezigheid op de raad van bestuur Bestuursvergoeding17.500 euro Bijkomende vergoeding 5000 euro voor leden van het auditcomité en voor leden van het remuneratie- en benoemingscomitéBestuursvergoeding1650 euro per bijgewoonde vergadering. Bijkomende vergoeding 2500 euro per vergadering voor leden van het auditcomité en voor leden van het bezoldigings- en benoemingscomité. Aandelen- of winst- gerelateerde vergoeding uitkering van een deel van de winst onder de vorm van tantièmes Bestuursvergoeding24.000 euro voor onafhankelijke bestuurders en 12.000 euro voor de andere niet-uitvoerende bestuurders + zitpenning van 2000 euro per bijgewoonde raad van bestuur Bestuursvergoeding13.500 euro Bijkomende vergoeding 3000 euro voor leden van de comités Bestuursvergoeding12.000 euro Bijkomende vergoeding