ONSCHATBAAR.
...

ONSCHATBAAR.De kostprijs van het Millennium-probleem voor de federale overheid blijft vaag. Er is geen post "Aanpassing Jaar 2000" op de nationale begroting omdat de kosten door de diensten en departementen uit hun normale werkingsmiddelen worden betaald. Wie echt niet rondkomt, kan met een voorstel aankloppen bij Begroting, waar de inspectie van Financiën de voorstellen doorlicht. Unisys werd in mei 1997, na de ministerraad over de "informatiemaatschappij", aangeduid om een raming te maken en kwam uit op 1,375 miljard frank, waarvan 600 miljoen frank intern en 800 miljoen frank extern. Volgens het Bureau ABC is die studie echter totaal voorbijgestreefd, ook al omdat men is afgestapt van het voorgestelde plan om een centrale "Jaar 2000 pool" te vormen, gefinancierd door de interdepartementale provisie op de begroting van Financiën (1,5 miljard frank voor 1998). Een indicator is allicht wel het Jaar 2000-werkvolume, dat op 1 juni geschat werd op 82.430 mandagen. Een kleine 32% daarvan - 26.118 mandagen - wordt uitbesteed, goed voor ruim 590 miljoen frank tegen een marktprijs van 22.700 frank per mandag.De schattingen van het werkvolume blijken echter aan schommelingen onderhevig. Eind mei herzag het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vooropgestelde 8000 mandagen uit februari naar 1590. In het algemeen daalde het opgegeven werkvolume (met bijna 10%) naargelang het probleem beter werd onderzocht. Maar dat is slechts tijdelijk. Het Bureau ABC verwacht een stijging naargelang de testen beginnen. Er kan dus een situatie ontstaan waarbij de diensten vorderingen maken, zonder het einddoel dichterbij te zien komen. Bij de Rijksdienst voor Pensioenen bijvoorbeeld (die goed vordert) ligt het geschatte totale werkvolume op 31 augustus liefst 37% hoger dan dat van 31 mei.Los daarvan zijn er de investeringen in infrastructuur. Vele administraties hebben de afgelopen twee jaar hun hardware en systeemsoftware vroeger dan gepland vernieuwd. Het ministerie van Financiën kocht nieuwe computers voor meer dan 1 miljard frank over 5 jaar, de Rijksdienst voor Pensioenen verving twee mainframes door één, het Rijksregister spendeerde 20 miljoen frank aan een tweede mainframe die als tijdelijke testmachine zal fungeren (en later wellicht als back-upmachine) enzovoort.En ten slotte zijn er nog de zogenaamde opportuniteitskosten: dienstverlening die je niet kan doen, omdat aanpassingen moeten wachten tot na het jaar 2000.BRUNO LEIJNSE