Sinds 1 januari 2005 betalen werkgevers bij privégebruik van hun bedrijfswagens geen gewone RSZ, maar een speciale CO2-solidariteitsbijdrage. Die belasting geldt enkel voor werknemers (en niet voor zelfstandige bedrijfsleiders) die voor privédoeleinden over een bedrijfswagen beschikken. Bent u zowel werknemer als bezoldigd bestuurder in dezelfde vennootschap en beschikt u over een bedrijfswagen waarmee u privé mag rijden, dan betaalt de werkgever (vennootschap) é...

Sinds 1 januari 2005 betalen werkgevers bij privégebruik van hun bedrijfswagens geen gewone RSZ, maar een speciale CO2-solidariteitsbijdrage. Die belasting geldt enkel voor werknemers (en niet voor zelfstandige bedrijfsleiders) die voor privédoeleinden over een bedrijfswagen beschikken. Bent u zowel werknemer als bezoldigd bestuurder in dezelfde vennootschap en beschikt u over een bedrijfswagen waarmee u privé mag rijden, dan betaalt de werkgever (vennootschap) één keer de CO2-solidariteitsbijdrage voor de werknemer. Het begrip werknemer wordt wel ruim omschreven. Ann Veys, juridisch adviseur Kenniscentrum SD Worx, bevestigt dat het niet alleen gaat om de 'klassieke werknemer', namelijk hij of zij die werkt in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, maar ook om personen die 'in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst werken'. Zo zal de CO2-solidariteitsbijdrage ook moeten worden betaald indien een wagen wordt ter beschikking gesteld voor privégebruik aan bijvoorbeeld een jobstudent of een goederenvervoerder. Hoe groot de eigen bijdrage van de werknemer ook is, dit bedrag mag nooit van de CO2-solidariteitsbijdrage worden afgetrokken. De CO2-solidariteitsbijdrage wordt maandelijks berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig door toepassing van de volgende formules: - voor een benzinevoertuig: [(CO2-uitstoot x 9 euro) - 768]: 12 x 1,0225 - voor een dieselvoertuig: [(CO2-uitstoot x 9 euro) - 600]: 12 x 1,0225 - voor een lpg-voertuig: [(CO2-uitstoot x 9 euro) - 990]: 12 x 1,0225 De minimumbijdrage per maand ligt vast op 21,30 euro. De CO2-uitstoot vindt u terug op het gelijkvormigheidsattest van de wagen, in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de DIV (Dienst Inschrijving van Voertuigen). Indien er verschillende CO2-emissies ( stadscyclus / buiten de stad / gecombineerd) vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest, dan moet de gemiddelde ( gecombineerde) CO2-uitstoot toegepast worden voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage. Twee voorbeelden. Een Audi A4 1,9 TDI 130 pk heeft een CO2-uitstoot van 154 gram per kilometer. De CO2-solidariteitsbijdrage: 66,97 euro per maand. Voor een BMW 3 Touring 320 D met een CO2-uitstoot van 158 gram per kilometer, moet een CO2-bijdrage van 70,04 euro per maand worden betaald.