Distrigas contra Gasunie.
...

Distrigas contra Gasunie.Heeft George Verberg van Gasunie serieuze Belgische plannen of dreigt hij met een eigen pijpleiding van Zeebrugge over Gent naar Zeeland om Distrigas te dwingen tot een betere deal voor het transport van Brits gas naar Nederland ? Financiers die het dossier kennen, antwoorden dat het menens is voor Gasunie. De rechtzinnige Nederlanders uit Groningen zijn geen volgelingen van Machiavelli. De evidente partner van Gasunie is Ackermans & van Haaren. Al is de holding zelf allerminst happig om dit te bevestigen. Het establishment gedirigeerd door de Generale Maatschappij en haar dochters houdt niet van concurrenten. Luc Bertrand van Ackermans & van Haaren zwijgt als vermoord. Wie echter het jaarverslag van deze holding openslaat en luistert in Groningen en bij de Vlaamse regering ontdekt een interessante belangenverstrengeling. Ackermans & van Haaren is de moeder van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, haar minderheidsaandeelhouder is Tractebel. NMP is vandaag een dood gewicht in de portefeuille van Ackermans & van Haaren. In juni 1996 werd de cokesgaspijpleiding van NMP tussen Zeebrugge en Gent uit bedrijf genomen en in staat van conservering gebracht, zoals het jaarverslag schrijft. Die conservering zou snel een einde kunnen nemen. Gasunie heeft een bouwaanvraag ingediend bij de Vlaamse regering voor een pijpleiding Zeebrugge-Gent-Zeeland en is belangstellend voor de cokesgaspijp voor het traject kust-Gent. Deze pijp wordt vervangen door een zwaardere leiding, maar het tracé bestaat en de vergunningen zijn eenvoudiger.Jean-Pierre Depaemelaere van Distrigas zal tot zijn laatste snik vechten om de Belgische markt voor andere gasbedrijven dicht te houden. Dat is zijn opdracht als gedelegeerd bestuurder van Distrigas en de eis van zijn aandeelhouders (in hoofdzaak Tractebel, maar ook Belgian Shell, waarvan de moeder voor 25 % aandeelhouder is van... Gasunie). Een dikke laag van gemeentelijke en nationale politici, ambtenaren, "controleurs" en de camaraderie gekoesterd tijdens de decennialange samenwerking tussen Distrigas en economisch-politiek België zullen hem bevoordeligen. Minister van Economie Elio Di Rupo de Waalse verdediger van elk Belgisch monopolie, zeker als het tegen de Vlamingen gericht is staat aan de kant van Distrigas. Een monopolie Distrigas is een monopolie vecht van nature tot de laatste druppel bloed voor het status-quo. Elke extra monopoliedag is een dag extra monopoliewinst. Tractebel bezit 25 % van het NMP-kapitaal. Wat is de manoeuvreerruimte van Luc Bertrand ? Hij moet op eieren lopen, want enerzijds vriendelijk blijven voor de amices van GMB/Tractebel, anderzijds zijn ongebruikte troef uitspelen. In Vlaamse politieke kringen is men optimistisch. Daar wordt gesteld : als Gasunie een goed aanbod doet aan Ackermans & van Haaren dan bestaat er een aanleiding voor Luc Bertrand om als voorzitter van een ter beurze genoteerde onderneming in te gaan op dit aanlokkelijke voorstel, eventueel tegen de minderheidsaandeelhouder in. De discussie over een tweede gasleiding uit Zeebrugge naar Nederland illustreert het strategische belang van elke de-regulering en de-monopolisering van een Belgische markt voor de Vlaamse economie, de Vlaamse werknemers en nieuwe (bijvoorbeeld Gasnet Vlaanderen) en oude financiële groepen. Een liberalisering breekt een publiek of privé-bastion open, met als neveneffect dat er binnen het bastion of bij de nieuwe concurrenten meer financiële en economische mogelijkheden ontstaan voor de Vlamingen. Gasunie wil een bedrag van 180 miljoen gulden investeren in Vlaanderen. Dat zal in genen dele de investeringen van Distrigas doen afkalven. Haar VTN-pijp naar Duitsland en Frankrijk 12 miljard frank komt er sowieso en zal wat er ook gebeure met België ad eternam verankerd zijn. Distrigas heeft de VTN-pijp nodig of het stikt vanaf 1998 in de Britse gasbubbel. De Vlaamse regering kan zich de tijd gunnen om met Distrigas én nieuwe partijen een zo optimaal mogelijk scenario uit te schrijven. Luc Van den Brande bezit de sleutel voor de kast met de bouwvergunningen. De eerste vervaldatum 26 september is al voorbij. Op die datum verwachtte Distrigas een gunstige beslissing. Die kwam er niet. De volgende streefdatum is 15 november. De Vlaamse regering wil naast Distrigas andere partners opleggen voor de VTN-pijp, dit is het tweede luik van Gasnet Vlaanderen. Hoe sterk is het monopolierecht op doorvoer in België van Distrigas ? Juristen die de Vlaamse regering adviseren, stellen : "Dit monopolie bestaat niet voor de VTN-lijn, zij heeft een Europese roeping, is een onderdeel van een Europees gasnet en overstijgt de monopolieregeling van de federale staat. De aandeelhouders van Interconnector UK Distrigas is één van de zes partners zullen bovendien geen stijfkoppigheid van Distrigas aanvaarden. Voor de gaspijp Zeebrugge-Gent-Zeeland ligt de zaak moeilijker, maar het leidt weinig twijfel dat EU-commissaris Karel Van Miert verantwoordelijk voor de concurrentie bij een betwisting het privilege van Distrigas zal schrappen. De Vlaamse regering moet in deze aangelegenheid ook de federale regering durven confronteren. Energiebeleid is een federale materie, maar een aantal praktische elementen hangen af van de regering-Luc Van den Brande. Psychologisch heeft Distrigas trouwens geblunderd door de Nederlandse gasmarkt open te breken voor de concurrenten van Gasunie. Dat roept wederkerigheid op."