Probleem: Er zitten zwakheden in de constructie van uw informaticasysteem. En dan hebben we het niet over sluimerende computervirussen of verouderde software. De zwakheid zit in de knoken. De polsen van uw personeel kraken immers onder het gefriemel aan hun computermuis. De gewrichten van hun vingers zijn overgevoelig geworden van het getokkel op een te stug klavier. Hun nekspieren slaan spontaan in een kramp als ze met hangende schouders weer eens te lang voor het scherm moeten zitten. Repetitive Strain Injury, kortweg RSI of een ...

Probleem: Er zitten zwakheden in de constructie van uw informaticasysteem. En dan hebben we het niet over sluimerende computervirussen of verouderde software. De zwakheid zit in de knoken. De polsen van uw personeel kraken immers onder het gefriemel aan hun computermuis. De gewrichten van hun vingers zijn overgevoelig geworden van het getokkel op een te stug klavier. Hun nekspieren slaan spontaan in een kramp als ze met hangende schouders weer eens te lang voor het scherm moeten zitten. Repetitive Strain Injury, kortweg RSI of een muisarm, is niet langer het privilege van nerds die met hun pc onder de wol gaan. RSI zit tegenwoordig in elk bedrijf. Het regent klachten en het ziekteverzuim voor computerkramp stijgt zienderogen. Praktijk: Het is pas van maart 2000 geleden dat de EuropeseUnie aan de alarmbel ging hangen over RSI. Bedrijfsleiders zullen het inrtussen geweten hebben. De kosten voor dit onderschatte probleem nemen hand over hand toe. Typisch voor de RSI-klachten is immers dat het een tijdje duurt eer ze de kop opsteken, maar dat ze hardnekkig zijn. Het duurt met andere woorden een hele tijd voor ze weer verdwijnen. Dat de aandacht voor het probleem - zeker in België - relatief beperkt is gebleven, heeft volgens experts alles met perceptie te maken. Achter een computer zitten, is toch minder lastig dan cementzakken versjouwen? Eigenlijk niet, zo blijkt. RSI wordt immers veroorzaakt door de arbeid waarvan de fysieke belasting licht lijkt, maar door de frequentie en het repetitieve karakter juist zwaar wordt.Daarnaast blijkt ook een psychische component mee te spelen. Als twee mensen hetzelfde werk doen, zal degene die het minst overweg kan met stress het snelst een muisarm ontwikkelen. Of nog: wie thuis al met problemen zit, heeft sneller last van computerkrampen.Oplossing: Preventie kan veel miserie verhelpen. Neem contact op met uw bedrijfsgeneesheer of met de externe dienst voor preventie waarbij uw bedrijf is aangesloten. Zij beschikken over brochures die de ergonomie van de werkplek van uw werknemers onder de loep nemen. Indien nodig kunnen de experts via metingen en observaties alle activiteiten in kaart brengen en exact de spieren lokaliseren die onder vuur liggen. Aan u om de daaraan verbonden ergonomische conclusies ook in de praktijk te brengen. Ergonomische muizen, degelijke stoelen, gel-matjes, ze kunnen allemaal helpen. Er bestaan wettelijk verplichte minimumvereisten voor preventie, maar daar is het pover mee gesteld. In theorie moet iedereen die langer dan vier uur per dag met een beeldscherm werkt, regelmatig een ogentest ondergaan. Bovendien moeten alle beeldschermwerkers een opleiding krijgen die hen inlicht over de risico's en de gevolgen van RSI. In de praktijk komt daarvan weinig terecht. Meestal doen bedrijven pas een beroep op specialisten als de klachten de spuigaten beginnen uit te lopen. R.B.