Morgen, vrijdag 25 oktober, verdedigt handelsingenieur StijnViaene (28) zijn doctoraalscriptie Learning to Detect Fraud from Enriched Claims Data aan de KU Leuven. "Mensen zoeken een verzekeraar die te goeder trouw handelt en waarop ze kunnen rekenen bij een schadegeval. Spijtig genoeg zijn ze zelf niet steeds zo betrouwbaar bij het indienen van hun claims," stelt Viaene. Het onderzoek r...

Morgen, vrijdag 25 oktober, verdedigt handelsingenieur StijnViaene (28) zijn doctoraalscriptie Learning to Detect Fraud from Enriched Claims Data aan de KU Leuven. "Mensen zoeken een verzekeraar die te goeder trouw handelt en waarop ze kunnen rekenen bij een schadegeval. Spijtig genoeg zijn ze zelf niet steeds zo betrouwbaar bij het indienen van hun claims," stelt Viaene. Het onderzoek richt zich op het opsnorren van claimfraude via wiskundige algoritmes. Viaene baseerde zich op gegevens van het Insurance Fraud Bureau of Massachusetts (IFB). Hij legde zich toe op verdachte claims inzake Personal Injury Protection (PIP), die de bestuurder van een wagen verzekert voor persoonlijke lichamelijke schade. Om fraude tijdig te ontdekken, moeten de juiste knipperlichten en patronen beschikbaar zijn. De herkenningspunten worden met data mining algoritmes uit een historische gegevensbank gefilterd. "Daarbij moeten we de aangifte koppelen aan info over de verzekerde, diens historiek, de tegenpartij, de voertuigen." Zodra een geschikt detectiemodel gevonden is, kan het worden gebruikt voor nieuwe claims. "Verdachte claims krijgen dan automatisch een rood vlaggetje opgeplakt en dienen verder onderzocht te worden door gespecialiseerde instanties." In Massachusetts onderzoekt het IFB verdachte claims van de verzekeraars uit de staat. De Belgische maatschappijen maken nog niet optimaal gebruik van de kennis die te grabbel ligt in de massa gegevens die ze beheren. Viaene pleit voor een gezamenlijke benadering van het fraudeonderzoek. De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen ( BVVO) zou hiervoor haar antifraudecel kunnen uitbreiden. Als sponsor van dit vijf jaar lopende onderzoek heeft KBC Verzekeringen als eerste toegang tot de resultaten. Prompt zette de maatschappij de eerste stappen om haar data beter toegankelijk te maken voor fraudeonderzoek. Merkt Viaene op: "Mijn proefschrift is publiek beschikbaar. Iedereen kan het consulteren." Al hebben verzekeraars ook nood aan de niet neergeschreven kennis van experts als Viaene. Je kan de Amerikaanse context immers niet zomaar kopiëren naar België. A.G. [{ssquf}]Het inleidende hoofdstuk uit het proefschrift van Stijn Viaene leest u op trends.be