In 2001 publiceerde Johan Gielis het boek De uitvinding van de cirkel. Daarin beschrijft hij voor een breed publiek een eigen ontwikkelde 'superformule' waarmee allerlei complexe vormen op een eenvoudige manier kunnen worden gevat. Het resulteerde in de oprichting van de BVBA Geniaal, een nominatie voor de TechArt-prijzen en lovende recensies vanuit wet...

In 2001 publiceerde Johan Gielis het boek De uitvinding van de cirkel. Daarin beschrijft hij voor een breed publiek een eigen ontwikkelde 'superformule' waarmee allerlei complexe vormen op een eenvoudige manier kunnen worden gevat. Het resulteerde in de oprichting van de BVBA Geniaal, een nominatie voor de TechArt-prijzen en lovende recensies vanuit wetenschappelijke hoek. We zullen u de strikt wiskundige details besparen, maar in het kort komt Gielis' formule hierop neer: abstracte vormen zoals rechthoeken, cirkels en vierkanten hoeven niet fundamenteel van elkaar te verschillen; ze kunnen door één eenvoudige (nou ja) vergelijking worden weergegeven. Bekende wiskundige vergelijkingen zoals de stelling van Pythagoras zijn volgens Gielis in wezen niets meer dan speciale gevallen van die ene formule.Deze ontdekking, die door vaklui als een revolutionaire doorbraak wordt bejubeld, kan volgens Gielis concreet worden toegepast in wetenschap, onderwijs en technologie. Het klinkt misschien nogal abstract," beseft Gielis. "Maar om een concreet voorbeeld te geven: met mijn superformule kunnen een kegel en een bol in een Cad-programma ( nvdr - computer aided design, software voor de grafische sector) perfect worden beschreven in amper 40 bytes. Vroeger was daar 700 kB voor nodig. Vooral voor grafische programma's zijn er dan ook heel wat mogelijkheden. Het spaart geheugen uit, het werkt veel sneller en dat zonder verlies van accuratesse." Daarnaast hoopt Gielis zijn concept te kunnen integreren in het onderwijs. De superformule, waarop een patent is genomen, laat scholieren immers toe om doodse wiskundige vergelijkingen levendig voor te stellen. "Het enige wat je nodig hebt, is een rekenmachine met een grafisch scherm."Met die beloftevolle perspectieven fungeert Geniaal als denktank voor de pas opgestarte NV Genicap. Dat bedrijf, dat technologische toepassingen maakt op basis van de superformule, hoopt met een startkapitaal van 200.000 euro tegen 2004 een omzet te halen van ruim 1 miljoen euro. Dave Mestdach [{ssquf}]De nieuwe wiskundige formule van Gielis kan een doorbraak in de grafische software betekenen.