DOE-HET-ZELVERS EN ANDEREN.
...

DOE-HET-ZELVERS EN ANDEREN.U kan zelf een domeinnaam aanvragen of uw serviceprovider vragen om dit te doen. De helft van de aanvragen die het registratiekantoor DNS.BE ontvangt, verloopt via een provider. 1. AANVRAAG VOOR BE-HOOFDDOMEINOp de website van het Belgische registratiekantoor ( www.dns.be) moet u eerst nagaan of de domeinnaam die u wil, nog niet is geregistreerd. Klik hiervoor op de link Domain Index en typ dan de naam in het invulveld (zonder.be op het eind). Als de naam al in gebruik is, kan u meteen nagaan wie de bezitter is. De kans bestaat ook dat een bepaalde naam nog niet geregistreerd, maar wel in aanvraag is. Deze namen kan u niet nagaan op de website.Als de gekozen naam nog vrij is, kan u op de pagina Registration Procedure de hele procedure nalezen. Hier staan ook alle criteria vermeld waaraan een domeinnaam moet voldoen. Op de pagina met het aanvraagformulier moet u een hele waslijst gegevens intypen. Door de vele technische termen lijkt dit op het eerste gezicht allesbehalve gemakkelijk. Daarom laten vele bedrijven het karwei over aan hun serviceprovider, die daar doorgaans zowat 4000 frank voor vraagt, inclusief de registratiekosten (bij DNS.BE) voor het eerste jaar. Wie de aanvraag zelf indient, betaalt alleen de registratiekosten van 2500 frank aan de dienst van professor Verbaeten.Eerst vult u de aangevraagde domeinnaam in met daarbij de naam van uw bedrijf en het adres. U geeft vervolgens de naam en de coördinaten op van een contactpersoon voor administratieve zaken (zoals communicatie over de domeinnaam) en één of twee contactpersonen voor eventuele technische problemen. Mogelijk hebben deze personen een NIC handle (een unieke notatie om personen op Internet aan te duiden). Deze NIC handle mag u ook invoeren. U moet ook twee nameservers opgeven. Ze verzorgen de vertaling van het IP-adres naar de domeinnaam. Bij uw serviceprovider krijgt u de gegevens over deze nameservers. U vermeldt ook nog met welke serviceprovider u werkt, gevolgd door de vermelding IP. Als u ook uw naam, adres en BTW-nummer vermeldt, komen de facturen (2500 frank registratiekosten in het eerste jaar, daarna 2000 frank per jaar) bij de juiste persoon terecht.Nu moet u nog een gewone brief (met het briefhoofd van uw bedrijf) naar de dienst van professor Verbaeten sturen. Op de website van DNS.BE vindt u een modelbrief. Hierbij bevestigt u de keuze van de aangevraagde domeinnaam en verklaart u dat u akkoord gaat met de registratievoorwaarden. Bij deze brief voegt u een document van het handelsregister of het merkenbureau waarin bevestigd wordt dat de aangevraagde naam wel degelijk overeenstemt met een handelsnaam of een handelsmerk van uw bedrijf.Als alles goed gaat, zal binnen de zeven werkdagen na het indienen van deze formulieren uw domeinnaam ingesteld worden in de nameserver van het be-hoofddomein. U moet wel uw serviceprovider op de hoogte brengen van uw domeinnaam. Dit doet u door uw domeinnaam te mailen naar de hostmaster van uw provider, die uw domeinnaam invoert in de nameserver. 2. AANVRAAG VOOR COM-HOOFDDOMEINOok dit kan u perfect door uw Internet-serviceprovider laten regelen. Sommige providers bieden domeinnaamregistratie in een pakket aan met andere diensten, zodat het uitbesteden van dit werkje niet noodzakelijk een meerkost oplevert. Doe-het-zelvers die in één van de topdomeinen com, org of net willen, surfen naar de website van Network Solutions ( www.networksolutions.com), waar ze op de homepage zelf meteen kunnen nagaan of de gekozen domeinnaam al ingenomen werd en wie dan de bezitter is. Op het aanvraagformulier komen dezelfde vragen terug als bij het be-hoofddomein. Ook hier moet u dus op voorhand een serviceprovider gekozen hebben en van hem de adressen van zijn naamservers gekregen hebben. U moet hem ook vragen om uw domeinnaam in zijn DNS-database op te nemen (vooraleer u die registreert). Dat doet u allemaal met een e-mail aan hostmaster@uw-serviceprovider. Het verkrijgen van deze gegevens en van de DNS entry in de naamserver van de provider duurt doorgaans het langst. Het enige verschil met de Belgische registratieprocedure is dat u Network Solutions geen extra documenten per post moet sturen. Er gaat wel een e-mail over en weer om de on line-gegevens te controleren.Toen we in april 1999 een nieuwe domeinnaam aanvroegen, bleek de reactietijd bij Network Solutions voorbeeldig: de registratie werd binnen de negen minuten bevestigd. De naam wordt bij de volgende nachtelijke update van de naamserverdatabase geactiveerd.Network Solutions rekent 70 dollar aan voor een registratie die twee jaar geldig is. Hernieuwing kost 35 dollar per jaar.U hoeft uw serviceprovider niet noodzakelijk in België te kiezen. Dit is de virtuele economie, nauwelijks of geheel niet aan plaats gebonden. Network Solutions zelf is er trouwens als de kippen bij om u voor te stellen uw site bij hen te hosten.