Het reclamebureau BBDO en de merkenbouwer AOL lieten het onderzoeksbureau Insightsnow in de Verenigde Staten een onderzoek uitvoeren naar het smartphonegedrag van consumenten. Eerst hielden 24 eigenaars van een smartphone een dagboek bij over de manier waarop ze hun toestel gebruikten en werden ze daarover geïnterviewd. In een tweede fase van het onderzoek werd het gedrag van 1051 gebruikers tussen 13 en 53 jaar gemonitord.
...

Het reclamebureau BBDO en de merkenbouwer AOL lieten het onderzoeksbureau Insightsnow in de Verenigde Staten een onderzoek uitvoeren naar het smartphonegedrag van consumenten. Eerst hielden 24 eigenaars van een smartphone een dagboek bij over de manier waarop ze hun toestel gebruikten en werden ze daarover geïnterviewd. In een tweede fase van het onderzoek werd het gedrag van 1051 gebruikers tussen 13 en 53 jaar gemonitord. Dat bracht interessante informatie aan het licht. 68 procent van het smartphonegebruik gebeurt thuis. De meest voorkomende activiteit op zo'n apparaat is niet winkelen of sociale contacten onderhouden, maar zich overgeven aan 'me time' ('tijd voor mezelf'). De resultaten van het onderzoek verschenen in Harvard Business Review. Een onderzoek dat Google België in het eerste kwartaal van 2012 uitvoerde bij duizend smartphonegebruikers tussen 18 en 64 jaar, bevestigt dat mensen hun smartphone het vaakst thuis ter hand nemen. Dat is opvallend, want ze zouden daar evengoed hun pc of tablet kunnen gebruiken. 96 procent van de respondenten gebruikt zijn smartphone thuis, 90 procent onderweg en 69 procent op het werk. 36 procent zoekt er elke dag mee naar een product of een dienst. 14 procent heeft zijn toestel al gebruikt op iets te kopen. Ook de resultaten van de nieuwe jaarlijkse marketingenquête van het onderzoeks- en adviesbureau The House of Marketing, die nog niet werden gepubliceerd, zijn een interessante aanvulling op de cijfers in Harvard Business Review. Marketeers willen wel investeren in mobile, maar 56 procent van de Belgische marketeers zegt op dit moment nog niet genoeg te weten over dat medium. Toch is 44 procent van plan mobile in 2013 te gebruiken in zijn marketingmix. Volgens Caroline Vervaeke van The House of Marketing is er een aantal redenen waarom marketeers zich nog onwennig voelen: inzetten op mobile vergt een extra kanaal naast de bestaande en het medium heeft voorlopig nog niet de impact die marketeers ervan verwachten. Bovendien gaat het om een arbeidsintensieve vorm van marketing, waarvoor aparte en dure apps moeten worden ontwikkeld. Mobile vergt ook een andere aanpak dan gewone websites, zegt Caroline Vervaeke. De consumenten zitten in een andere mindset. Ze zoeken sneller en beknopter.CO HARVARD BUSINESS REVIEW/NEW YORK TIMES SYNDICATE/BENNY DEBRUYNE