Zolang het ontslag van een bestuurder niet officieel is aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, staat de bestuurder bloot aan het gevaar van een dagvaarding. Een klacht kan ingeleid worden door elke partij die zich door het bedrijf benadeeld voelt. En het moet heus niet tot een faillissement komen opdat een bestuurder gedagvaard zou kunnen worden. Arbeidsongevallen, tewerkstellingsbeleid, milieuverontreinigingen, het kunnen stuk voor stuk aanleidingen voor rechtszaken zijn.
...

Zolang het ontslag van een bestuurder niet officieel is aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, staat de bestuurder bloot aan het gevaar van een dagvaarding. Een klacht kan ingeleid worden door elke partij die zich door het bedrijf benadeeld voelt. En het moet heus niet tot een faillissement komen opdat een bestuurder gedagvaard zou kunnen worden. Arbeidsongevallen, tewerkstellingsbeleid, milieuverontreinigingen, het kunnen stuk voor stuk aanleidingen voor rechtszaken zijn. Wat zijn de sancties? Als individueel bestuurder dreigt u meegesleurd te worden in de solidaire aansprakelijkheid die voor een raad van bestuur geldt. De aansprakelijkheid geldt expliciet voor natuurlijke personen, ook al staat hun vennootschap als bestuurder ingeschreven. Een bestuurder kan op zijn hele vermogen aangesproken worden. Hoe kan een bestuurder zich indekken? Het is evident dat elke bestuurder zijn huiswerk goed moet maken en het bedrijf waarin hij zal zetelen op voorhand grondig screent. Tijdens zijn mandaat moet de bestuurder erop letten dat indien hij niet akkoord gaat met een beslissing van de raad, dit correct in de notulen wordt opgenomen. In geval van een rechtszaak kan dit als alibi ingeroepen worden. En natuurlijk kan een bestuurder zich laten verzekeren. Een verzekering wordt aangegaan door het bedrijf en dekt de hele raad van bestuur, zowel in het heden als in het verleden. Individuele verzekeringen zijn in België (nog) niet op de markt. Een gezonde onderneming met één miljoen euro omzet in een traditionele sector betaalt vanaf 2000 euro voor een groepsverzekering. Voor een joint venture, een management buy-out of een beursgenoteerd of internationaal bedrijf kan de prijs snel oplopen. Sectoren als biotech, informatie- en communicatietechnologie of luchtvaart worden door verzekeraars op hun risico's gewaardeerd. Ook voor overzeese activiteiten in de Verenigde Staten, Canada of Groot-Brittannië worden hogere premies gerekend wegens de claimcultuur die in die landen bestaat. Wat dekt een verzekering? Verzekeraars maken een onderscheid tussen burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. In het eerste geval zal een verzekeraar zowel de verdedigingskosten als voor de schadevergoedingen betalen, in het tweede geval enkel de verdedigingskosten. Opgelet: wie een strafrechtelijke veroordeling oploopt, kan geen aanspraak meer maken op een bestuurdersmandaat. Natuurlijk sluit elke verzekeraar wel enkele bestuurdersrisico's uit (opzettelijke fout, bijvoorbeeld) maar die valt onder meer wel te verzekeren: - gewone bestuursfouten zoals afwezig blijven op vergaderingen, het onvoldoende opvolgen van schulden enzovoort. - de aquiliaanse aansprakelijkheid, waarbij schade werd verricht aan derden door wanbeleid, het voortzetten van een verlieslatende activiteit, diefstal van goederen enzovoort. - overtreding van wet of statuten: nalatigheid in de boekhouding, de bedrijfsadministratie of bij het neerleggen van de jaarrekening enzovoort. - faillissementen. X.C.