Op vijftigjarige leeftijd krijgt één op de drie mannen te maken met de voorbodes van prostaatkanker. Dat is een wereldwijde vaststelling. Maar de statistieken tonen ook aan dat mannen uit westerse landen een veel hoger risico lopen dan hun seksegenoten in oosterse landen.
...

Op vijftigjarige leeftijd krijgt één op de drie mannen te maken met de voorbodes van prostaatkanker. Dat is een wereldwijde vaststelling. Maar de statistieken tonen ook aan dat mannen uit westerse landen een veel hoger risico lopen dan hun seksegenoten in oosterse landen. Het grote verschil laat zich niet genetisch verklaren, want op het moment dat bijvoorbeeld Chinezen in het Westen gaan wonen, neemt het risico dat zij prostaatkanker ontwikkelen snel toe. Vanaf de tweede generatie is het risico zelfs identiek. Professor WalterDeSy, uroloog, is gefascineerd door dit fenomeen. "Wij beschikken vandaag over voldoende wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt dat dit verschil in frequentie in hoofdzaak samenhangt met verschillende voedingsgewoonten. Net als borstkanker, een ziekte die eveneens hormoongebonden is, komt prostaatkanker veel minder voor in China en Japan, omdat de oosterlingen vanouds veel meer sojabonen, groenten en vezels en minder verzadigde vetten nuttigen." Sojabonen bevatten isoflavonen, stoffen die op de prostaat werken en de kwaadaardige degeneratie van cellen afremmen. Dit mechanisme is tot in de kleinste details bekend. De introductie van soja in het westerse voedselpatroon lijkt een voor de hand liggende oplossing. Volgens professor De Sy liggen de zaken echter niet zo simpel: "Onze darmflora verschilt van die van de oosterlingen. Je hebt bepaalde bacillen nodig om de soja om te zetten in werkzame stoffen die de prostaat gunstig kunnen beïnvloeden. Die bacteriën ontbreken gedeeltelijk bij westerlingen." Het is dus beter om isoflavonen in te nemen in de vorm van tabletten die de actieve stoffen bevatten. "In combinatie met vitamine E en selenium vormen isoflavonen een voedingssupplement ( Prevalon) dat de kans op prostaatkanker kan verlagen," stelt professor De Sy. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat het dagelijks slikken van selenium de kans op deze vorm van kanker met ruim 50 % verkleint. Een gelijksoortig effect werd aangetoond voor vitamine E. Walter De Sy pleit ook voor voorkomen. "Als alle mannen vanaf hun veertigste of vijftigste jaar, dagelijks fyto-oestrogeensupplementen, selenium en vitamine E zouden slikken, zouden zich veel minder gevallen van prostaatkanker voordoen," stelt hij. "Dezelfde preventieve maatregelen zijn ook van belang voor mannen die met atypische prostaatletsels kampen en voor mannen bij wie prostaatkanker in de familie zit."Helaas is het heel moeilijk om mannen aan te zetten tot preventieve actie. Zij raadplegen meestal pas een arts als ze al problemen hebben. Ieder jaar komen er talloze mannen door prostaatkanker op de operatietafel terecht. En zo'n operatie heeft heel vaak een nasleep: erectieproblemen en urineverlies. Als een operatie niet meer mogelijk is omdat de kanker zich in een te ver stadium bevindt, dient men gewoonlijk anti-androgenen toe. Dit is een hormoonbehandeling die de pijn heel goed verlicht, maar die eveneens zware bijwerkingen heeft zoals impotentie en depressies. Maar nog veel erger is dat heel wat gevallen van prostaatkanker onnodig worden behandeld. Prostaatkanker ontwikkelt zich heel langzaam en is niet altijd agressief. Heel veel mannen sterven uiteindelijk aan iets anders dan aan hun prostaatkanker. Het probleem is dat het heel moeilijk in te schatten is in welke mate deze vorm van kanker agressief is. professor De Sy: "Als we dat heel nauwkeurig konden bepalen, zou voor heel veel patiënten een chirurgische ingreep niet langer nodig zijn."Marianne Finoulst Prostaatkanker kan in veel gevallen worden voorkomen. Helaas raadplegen veel mannen pas een arts als ze al problemen hebben.