Reacties: e-trends@trends.be
...

Reacties: e-trends@trends.beEen Belgische vzw beheert het nieuwe topdomein. eu, de European Registry for Internet Domains vzw (Eurid). De commercialisering van de namen gebeurt via tussenpersonen, agenten of registrars, die door Eurid worden erkend. Wie een .eu-domeinnaam aanvraagt, moet dat doen bij een erkende agent. De lijst vindt u op http://list.eurid.eu/registrars/ ListRegistrars.htm?lang=en (selecteer eventueel de optie advanced search). Ondertussen zijn er meer dan 500 registrars, waaronder bijna veertig Belgische. Wie eerst komt, eerst maalt. Dat is het principe bij de toekenning van domeinnamen. Wie de naam op een geldige manier eerst aanvraagt, heeft hem. Dat heeft in het verleden tot de beruchte mistoestanden geleid, met slimme jongens die bekende domeinnamen aanvroegen om ze dan voor veel geld door te verkopen. Eurid wil daar een stokje voor steken door de naamtoekenning in fasen te laten verlopen. Vanaf 7 december 2005 (de Sunrise I-periode) kunnen houders van geregistreerde merken, publieke entiteiten en instellingen die aanspraak maken op geografische aanduidingen of op land van oorsprong-namen een aanvraag indienen bij een erkende registrar. Ze moeten de nodige documenten indienen om hun recht te bewijzen. Die rechten worden door PricewaterhouseCoopers (PwC) als erkend validation agent onderzocht. Voor de erkenning van rechten van openbare instellingen is er per land een aanspreekpunt (is aanvrager X wel de burgemeester van dorp Y?). De aanvragen komen in een database bij Eurid terecht, waar iedereen aan de hand van de domeinnaam op elk moment de dossierstatus - en zijn volgorde in de lijst van aanspraakmakers - kan controleren. De eerst binnengekomen aanvraag met een geldig recht krijgt de naam. Aanvragers kunnen een beroep doen op specialisten ( document handlers) om hun dossier in te dienen. Vanaf 7 februari 2006 (de Sunrise II-periode) worden de aanvragen voor handelsnamen, bedrijfsnamen, literaire werken en andere rechten op basis van de geldende nationale wetgevingen behandeld. Elke aanvrager in deze twee perioden krijgt een mail van Eurid met zijn plaats op de wachtlijst en een pointer naar zijn dossier. Op 7 april 2006 start de land rush en kan iedereen namen aanvragen. Die namen worden on line toegekend, onmiddellijk, en zijn ook onmiddellijk bruikbaar (tenzij het om namen gaat die nog in aanvraag zijn uit de Sunrise-perioden of om gereserveerde of geblokkeerde namen). Domeinnamen hoeven niet duur te zijn. Eurid ontvangt standaard 10 euro per jaar voor de registratie van een naam. Voor namen die gevalideerd moeten worden, is er een vaste administratieve kostprijs van 15 euro. Bovenop de eenmalig validatiekosten van respectievelijk 20 (publieke instellingen), 30 (handelsnamen) en 70 (exotischer rechten) euro. Maar de registrars zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen - de vrije concurrentie speelt, men kan even goed een Belgische als een Amerikaanse registrar nemen. Men kan al een tijdje preregistreren bij de erkende. eu-agenten. Normaal krijgt u dan een time stamp terug, als een soort ontvangstbewijs. De agenten worden verondersteld om de aanvragen vanaf de nuttige datum (7 december, 7 februari, 7 april) in te sturen in de volgorde waarin ze ze ontvangen hebben, maar daar is geen controle op. Eurid verwacht na een jaar tussen 500.000 en een miljoen. eu-domeinnamen. Bruno Leijnse