Langzaam maar zeker sluipen Angelsaksische regels op het vlak van corporate social responsibility binnen in de top van onze ondernemingen, zo blijkt uit een recente KPMG-studie die we exclusief konden inkijken. KPMG pluisde de jaarverslagen door van de tophonderd van de Belgische bedrijven, op zoek naar de "bedrijfscode". Dat is de definiëring van de waarden die de onderneming belangrijk vindt in het zakendoen. ...

Langzaam maar zeker sluipen Angelsaksische regels op het vlak van corporate social responsibility binnen in de top van onze ondernemingen, zo blijkt uit een recente KPMG-studie die we exclusief konden inkijken. KPMG pluisde de jaarverslagen door van de tophonderd van de Belgische bedrijven, op zoek naar de "bedrijfscode". Dat is de definiëring van de waarden die de onderneming belangrijk vindt in het zakendoen. De verantwoordelijkheid van de organisatie, de te respecteren regels en de "idealen" die haar leiden, komen volgens Evert-Jan Lammers van KPMG aan bod in zo'n code. Ruim de helft van de onderzochte ondernemingen beschikt over een code, wat minder is dan in Nederland. In de VS laat 90% van de topbedrijven zich leiden door zulke interne regels. Lammers betreurt deze achterstand. "De gedragsregels leiden onder meer tot minder lekken van vertrouwelijke informatie, minder onregelmatigheden bij onkostendeclaraties en betere onderlinge omgangsvormen. Kortom: integriteit rendeert."Wat bevatten deze bedrijfscodes in België? Om te beginnen worden een aantal stakeholders (belanghebbende partijen) genoemd: in de helft of meer van de gevallen zijn dat de samenleving, werknemers, consumenten, milieu en... de politiek. "Politici zijn redelijk sterk aanwezig in de raden van beheer," weet Lammers. "Of dit een goed zaak is? Ik stel me er vragen bij. Zolang ze zijn aangetrokken wegens hun expertise, geen probleem. Maar als ze optreden als lobbyist, wordt het al moeilijker."Twee op drie codes bevatten regels in verband met de verantwoordelijkheid van de werknemers, vooral op het vlak van mogelijke belangenconflicten, relatiegeschenken of corruptie. Een voorbeeld is Alcatel, dat stelt dat in de relaties met overheden of haar vertegenwoordigers, klanten of leveranciers "het bedrijf zich direct noch indirect bezighoudt met omkoperij, wederdienstenbetalingen of andere corrumperende praktijken". Al bij al zijn deze bedrijfscodes een engagement om zich correct op te stellen in de maatschappij en de wetten na te leven. Is dat niet vanzelfsprekend? "Neen," antwoordt Lammers. "Wetten zijn niet duidelijk genoeg en wijken af per land. In sommige landen is corruptie niet gedefinieerd of is kinderarbeid een normale praktijk."H.B. [{ssquf}]