Vijf jaar geleden haalde de nv Building nog een omzet van 480 miljoen frank. De laatste jaren blijft de onderneming uit Mortsel steken op circa 400 miljoen frank. "De oorzaken van die terugval zijn de verscherpte prijsconcurrentie en het feit dat de aanbestedingen steeds meer in kleinere gehelen worden opgesplitst, waardoor ook minder grote aannemers kunnen meedingen," stelt Jean-Paul De Baets, die al een kwarteeuw aan het roer staat bij Bu...

Vijf jaar geleden haalde de nv Building nog een omzet van 480 miljoen frank. De laatste jaren blijft de onderneming uit Mortsel steken op circa 400 miljoen frank. "De oorzaken van die terugval zijn de verscherpte prijsconcurrentie en het feit dat de aanbestedingen steeds meer in kleinere gehelen worden opgesplitst, waardoor ook minder grote aannemers kunnen meedingen," stelt Jean-Paul De Baets, die al een kwarteeuw aan het roer staat bij Building en volgend jaar op pensioen gaat. "De overheid spreidt de restauratiebudgetten over verschillende jaren waardoor er voor één gebouw verschillende aanbestedingen worden uitgeschreven," zegt Ronny Claes, die De Baets gaat opvolgen. "Sommige projecten worden zelfs voor een jaar onderbroken tussen twee fasen in. Die opsplitsing is minder gunstig voor een bedrijf van onze grootte, dat zijn knowhow in grote projecten dan niet kan toepassen." "Onze huidige activiteiten bestaan voor de helft uit veelal kleinere restauratiewerken en voor de andere helft uit renovatie en nieuwbouw van serviceflats en dergelijke," schetst Ronny Claes. "Qua restauratiewerken voeren wij momenteel een tiental projecten uit, waaronder de kerken van Duisburg (Tervuren) en Asse, het gemeentehuis van Sint-Gillis, de abdij van Tongerlo, de handelsbeurs van Antwerpen en de beelden van het Park van Brussel. Wij verwachten binnenkort de restauratie van het interieur van de abdijkerk van Averbode en de gevelrestauratie van het Antwerpse Plantin-Moretus-museum binnen te rijven."Building is vooral actief op de lijn tussen Beveren tot aan Gent. Daar werden reeds tientallen monumenten, meestal kerken, gerestaureerd. Building werd in 1946 te Antwerpen opgericht door zes ingenieurs, een aannemer en een bedrijfseconomist. Het profileerde zich eerst als een bouwbedrijf voor de industrie, maar vanaf de jaren zestig legde Building zich ook toe op monumentenzorg, met als eerste grote restauratieproject het herstel van de abdij van Averbode in 1963. Sinds 1977 behoort Building tot de Nederlandse SBB Bouwgroep. "In tegenstelling tot wat anderen menen, denk ik niet dat de restauratiesector op zich aan het groeien is," zegt Ronny Claes. "Er is wel meer belangstelling voor monumentenzorg, maar de vraag naar de zogenaamde harde restauratie - waarbij niet alleen wordt hersteld, maar ook vernieuwd en vervangen - is de laatste jaren, deels ook om budgettaire redenen, gedaald."